10/6 – 30/9
Hozovo nábřeží

Opava vznikla na křížení obchodní jantarové stezky s řekou. Řeka byla životodárným předpokladem vzniku sídla. Dnes řeka Opavou protéká bez většího využití. Nemáme nábřežní ulici, město se k řece otáčí zády, u vody žila chudina. Nemáme rekreační prostor v regulaci řeky na spočinutí, pro koupání, respektive je všude a nikde.

Centrum města řeka atakuje nejblíže u Nákladní ulice v místě vyústění přepadu zatrubněného městského náhonu. V tomto místě končí kamenná regulace a dá se sejít k řece. A právě na tomto místě, na levém břehu, pod hospodou, navrhujeme pro Opavany písečnou plášť s palmami a převlékací kabinou. Převlékací kabina bude mít sice oddělené vstupy pro muže a ženy, ale bude tak trochu jiná, se společnou převlékárnou uprostřed. V době akvaparků chceme nabídnout návrat do časů říčních lázní a poukázat na nevyužitý přírodní potenciál řeky Opavy v blízkosti centra města.Back