KVĚTEN–ZÁŘÍ

PŘEDNÁŠKY A DEBATY

PŘEDNÁŠKA: NL Architects ve veřejném prostoru

Kamiele Klaasse

Kamiel Klaasse
Adam Gebrian

19. 5. od 16:00

Magistrát města Plzně, náměstí Republiky 1

Může být humor součástí architektonických konceptů?
Na tuto otázku odpoví lídr nizozemského studia NL Architects Kamiel Klaasse. Jejich projekty pro veřejný prostor jsou plné hravosti, neotřelých nápadů a především inspirací pro investory z veřejné správy po celém světě.

Čerstvý vítěz nejprestižnější evropské ceny Mies van der Rohe Award 2017.

Přednášku uvádí Adam Gebrian

VSTUP ZDARMA


» NL Architects

NL Architects je amsterdamská architektonická kancelář, kterou společně založili Pieter Bannenberg, Walter van Dijk a Kamiel Klaasse. Oficiálně otevřeli architektonickou praxi až v lednu 1997, ale společně pracují již od počátku devadesátých let. Všichni tři absolvovali Technickou univerzitu v Delftu.

NL Architects na sebe poprvé upozornili v roce 1994 úspěchem ve studentské soutěži Archiprix s projektem Carstadt, který inovativním způsobem kombinoval obchodní dům a garáže v historickém jádru Amsterdamu. Od té doby se etablovali jako jedna z nejzajímavějších architektonických kanceláří, zdařile kombinující promyšlenost konceptů s humorem.

Právě humor je jednou z velkých deviz architektonického výzkumu tohoto předního evropského studia. Humor se v architektuře moc nenosí, ale právě NL Architects se dívají na současnou architekturu a urbanismus úplně jiným prismatem.
DEBATA: Krajina ve městě

moderuje Petr Klíma

Petr Klíma

31. 5. od 19:00

Městská plovárna

Typické téma Landscape festivalu bude otevřeno v rámci debatního večera za účasti architektů, krajinářů, ale i zástupců z veřejné správy. Diskutovat se bude o kontinuitě projektů pro Plzeň z předchozích let, o městské krajině z hlediska rekreačního využití, ale i o krajině industriální, která je pro Plzeň tolik typická.

Večerem bude provázet plzeňský rodák, fanoušek a teoretik architektury Petr Klíma.


PŘEDNÁŠKA: PUBLIC SPACE

David Bravo /ES/, Theressa Otto /PT/

21. 6. od 19:30

DEPO2015

Promítání dokumentu: ARTSCAPE NORWAY

12. 8. od 21:30

Proluka, městské sady

V rámci festivalu ŽIVÁ ULICE.

Přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou Republiku. Projekt podpořený v rámci EHP, program CZ 06 – kulturní dědictví a současné umění. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Prezentace ojedinělého přístupu využití současného výtvarného umění v rámci zpřístupnění výjimečných lokalit na území Norska
• citlivý dialog umění a krajiny
• kultura versus příroda, umělecké intervence do materie přírody
• architektura jako součást umění.. jako umělecký artefakt..nová estetická funkce
• architektonické prvky na pomezí architektury a umění s estetickou kvalitou
•putování za uměním a krajinou – jiný pohled na krajinu

Norské království dlouhodobě rozvíjí péči o svou kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím podpory a realizace unikátních výtvarných a architektonických počinů, které zkvalitňují život nejenom místním komunitám, ale také zahraničním návštěvníkům Norska. Např. Norské turistické trasy jsou projektem, který se stal fenoménem v současné světové architektuře, vizuálním umění a v přístupu k modernímu a udržitelnému pojetí kulturní krajiny a nabízených služeb. Jde o site specific instalace vytvořené pro konkrétní místo, které pracují s konkrétním geniem loci. Její součástí jsou i drobné architektury, které zpřístupňují norskou krajinu a mají nezanedbatelnou estetickou funkci v souznění s přírodní matérií dané lokality. NTR se staly multiplikátorem lokálních aktivit, kulturních služeb a celkové kulturní, ekologické a sociální udržitelnosti. Představují tak zcela unikátní tvůrčí linku:

„nové vztahy – nové situace – nový kontext – nový příběh“

režie dokumentu/ JAN STREJCOVSKÝ scénář/ DAN MERTA kamera/ FILIP MAREK dramaturgie/ KRISTÝNA STREJCOVSKÁ, MICHAL BÖHM produkce/ GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

DEBATA: Pěší zóny

moderuje Petr Klíma

Petr Klíma

17. 8. od 19:00

ulice Bedřicha Smetany

O současném využití plzeňských pěších zón a jejich skrytých potenciálech, které byly prověřeny i v rámci příprav Landscape festivalu, o urbanistické koncepci historického centra do budoucna a o mnohém jiném budou diskutovat hosté debatního večera na téma Pěší zóny.

Večerem bude provázet plzeňský architekt Petr Klíma. Jeho hosty budou jak zástupci veřejné správy (Útvar koncepce a rozvoje města, odbor památkové péče, Magistrát města Plzně), tak i architekti a provozovatelé nebytových prostor v pěších zónách.


DEBATA: Nový veřejný prostor

moderuje Petr Klíma

Petr Klíma

7. 9. od 19:00

DEPO2015

Nový veřejný prostor – a co dál? To je hlavní motiv závěrečného diskuzního večera, kterým bude tradičně provázet architekt Petr Klíma. Necelých třicet let po revoluci se objevuje chuť a potřeba investice do veřejného prostoru. Nejasné jsou však otázky následné péče… O uměleckých dílech umístěných do veřejného prostoru a o správě nově vzniklých veřejných a poloveřejných prostor budou diskutovat zástupci z řad developerů, galeristů, krajinářů, ale i státní správy.

Pecha Kucha Night Plzeň vol. 22

22. 9. od 20:20

lokalita se tají

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture.

Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. Prostor pro mluvení o tom, co je nového, co kdo chystá či již realizoval, o čem přemýšlí, o čem sní...

Protože měli zkušenost jen s architektonickými přednáškami, které velmi často trvají hodiny, hledali, jak zbytečné rozvleklosti zabránit. A řešení dostalo jméno PechaKucha – japonský výraz pro zvuk konverzace: každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.

» Pecha Kucha Night Plzeň