Idea Landscape festivalu

Krajinářské architektuře není v České republice zatím věnován tak velký prostor, jaký by si zasloužila. Projekt Landscape festival by měl být osvětou i mezioborovým dialogem nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. V České republice byla v posledních letech nastartována debata o tom, jak dlouhodobě kultivovat veřejný prostor za účasti architektů, umělců, politického establishmentu i široké veřejnosti. Tento dialog se snažíme rozšiřovat právě o krajinářský segment. Základní ideou je zvýšení povědomí o české architektonické a urbanistické obci a o rozsahu, smyslu a významu oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře, umění a veřejnému prostoru.

Formou architektonických intervencí a uměleckých instalací, výstav, debat a happeningů se festival snaží zdůraznit důležitost veřejného prostoru a zeleně pro město. Vyhledává degradované a diskutabilní plochy města, které mají potenciál stát se novými centry kulturního a společenského života. Tato místa se pak snaží site-specific instalacemi a happeningy oživit, kultivovat a nastínit jejich budoucí možný rozvoj. Hledá tak identitu těchto míst – reaguje na jejich problematiku a podtrhuje jejich lokální hodnoty. Cílem letošního ročníku festivalu je propojení historického centra Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice a městskou částí Mariánské Hory. Trasa je vedena tak, aby upozornila na aktuální bariéry města, ale také ověřila nová pěší a cyklistická propojení.

Ročníky

Po iniciačních aktivitách v okolí Galerie Jaroslava Fragnera v roce 2013 se v letech 2014 a 2015 konal Landscape festival na Nákladovém nádraží Žižkov v Praze, v roce 2016 ve slezské Opavě, v roce 2017 v západočeské Plzni. Loňský ročník hostila opět Praha, konkrétně vrch Vítkov, Rohanský ostrov a Štvanice. Letos zavítá festival do Ostravy.

Organizátor

Organizátory festivalu jsou Galerie Jaroslava Fragnera, provozovaná spolkem Architectura, Statutární město Ostrava a ateliér zahradní a krajinářské architektury K2N.