KVĚTEN–ZÁŘÍ

VÝSTAVY

EUNIC LANDSCAPE ARCHITECTURE

galerie pod širým nebem

19. 5. – 30. 9. / venkovní instalace

Papírenská ulice

Výstava představuje 36 realizovaných projektů z 18 evropských zemí, příklady nových přístupů, vnímání a užívání člověkem transformovaného prostředí – vše pro nové, převážně rekreační funkce a sportovní využití, pro setkávání, kulturu a vzdělávání.


SOUČASNÁ UMĚLECKÁ DÍLA V KRAJINĚ

galerie pod širým nebem

19. 5. – 30. 9. / venkovní instalace

DEPO2015

Výstava o současných uměleckých dílech v krajině, připravená sochařkou, geologem a historičkou umění.


SWISS TOUCH IN LANDSCAPE ARCHITECTURE

galerie pod širým nebem

19. 5. – 30. 9. / venkovní instalace

Papírna Plzeň

Putovní výstava představující práci švýcarských krajinářských architektů od počátku 20. století až po současnost.


PARK DESETILETÍ

galerie pod širým nebem

19. 5. – 30. 9. / venkovní instalace

Štruncovy sady

Smyslem retrospektivní přehlídky je upozornit na skutečnost, že dílo tvůrce parku není nikdy hotovo. Je třeba je stále tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat a především je nutné o parky pečovat. Možnost přihlásit se do přehlídky Park desetiletí měli investoři či projektanti 24 oceněných děl v soutěži Park roku, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně od roku 2003. Možnosti využilo patnáct parků, které posoudila odborná porota. Plzeň byla jediným městem se dvěmi zástupci - Borským parkem a Mlýnskou strouhou.

» PARK DESETILETÍ


CZECHSCAPE

portrét současné české krajinářské architektury

14. 6. – 20. 9. / 14. 6. vernisáž od 18:00

DEPO2015

Výstava CZECHSCAPE představuje téma současné české krajinářské architektury s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín, čímž záměrně překračuje hranice běžného chápání oboru. Téma je pojato jako komplexní obraz samotné krajiny, zahradních prostor i krajiny městské, jakožto společné architektury pod jednou oblohou. Výběr představuje díla vzniklá pod taktovkou současné plně aktivní generace architektů a umělců naší doby, ale zároveň v úvodu obsahuje také krátké srovnání s počiny předchozí praktikující generace, kterou jsou současní tvůrci různou měrou ovlivněni a na kterou přirozeně navazují. K výstavě vychází výpravná česko-anglická publikace.​


PUBLIKACE:
CZECHSCAPE

Počet stran: 288
Jazyk: česko-anglicky
ISBN 978-80-905782-3-4

Cena: 490,-Kč
Pro studenty: 350,-Kč


Publikaci lze zakoupit v prostorách DEPO2017 od 14. 6.

INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE: ARCHITEKTURA KONVERZÍ

14. 6. – 20. 9. / 14. 6. vernisáž od 18:00

DEPO2015

Málo co tak zbystřilo v posledních letech pozornost a zájem o průmyslové dědictví, jako projekty konverzí opuštěných skladů, textilek, továrních hal, pivovarů, hutí či elektráren. Upozorňují na možnosti, představují aktuální téma architektury a urbanismu, resonují se současnými tendencemi v umění. Zaplňují prázdnotu, která zůstává po mizející industriální éře.

Industriální topografie / Architektura konverzí 2005–2015
Editoři: Benjamin Fragner - Vladislava Valchářová

Realizace, které byly do bilančního projektu Architektura konverzí zahrnuty, musely splnit náročná kritéria ve vztahu k odkazu původního využití a hodnoty. Projekty kurátorský tým pro potřeby výstavy rozdělil dle nově definované funkce: od staveb užitkových (kanceláře, sklady) či komerčních (obchody, restaurace), přes rezidenční (byty, hotely), po veřejně přístupné (muzea, knihovny) a přechodné, jež jsou zpřístupněny dočasně nebo jsou využívány pro tzv. iniciační projekty, nezřídka spojené s kulturou a dalšími tvůrčími obory.

Relikty české průmyslové minulosti a jejich smysluplné oživení jsou dlouholetým ústředním tématem platformy Industriální stopy, se kterou je výstava Architektura konverzí úzce spjata. Výstava je součástí projektu Industriální topografie a navazuje na ní stejnojmenná výpravná publikace, mapující úspěšné proměny průmyslových budov. „Kniha není pouhým souborem efektních staveb – odráží i společenskou atmosféru, ve které budovy proměnou procházely nebo procházejí,“ upřesňuje Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze.

V rámci Landscape festivalu Plzeň 2017 je výstava doplněna o příklady plzeňských úspěšných proměn v nedávné době - Moving Station, DEPO 2015, Plzeň - zastávka, Techmania a Stará varna v Plzeňském Prazdroji.


PUBLIKACE:
INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE: ARCHITEKTURA KONVERZÍ

Autorská spolupráce: Jan Zikmund, Lukáš Beran, Tomáš Skřivan, Petr Vorlík
Odborní recenzenti: doc. ing. arch. Pavel Halík, CSc., FA TUL, Ing. Svatopluk Zídek, Kolegium pro
Jazyk: česko-anglicky
ISBN 978-80-01-05592-2

Cena: 440,- Kč

Publikaci lze zakoupit v prostorách DEPO2017 od 14. 6.

NOMÁDI

14. 6. – 20. 9. / 14. 6. vernisáž od 18:00

DEPO2015

Výstava Nomádi se věnuje nomádskému způsobu života, ať už je volbou nebo nutností. 6 karavanů na nádvoří DEPO2015 je určeno nejen k prezentaci designu, umění, ale také k přespání pro veřejnost.

Tématem výstavy je nejen západní způsob nomádství, ale také životní styl a podmínky dalších lidé na cestách, uprchlíků nebo bezdomovců. Výstavy se účastní umělci, designéři, architekti a firmy z oblasti outdoor, camping nebo úpravy aut.PUBLIC SPACE 16

Evropská cena za městský veřejný prostor

14. 6. – 20. 9. / 21. 6. vernisáž 18:30

DEPO2015

Výstava představí projekty, které získaly Evropskou cenu za městský veřejný prostor, která je iniciativou Centra současné kultury v Barceloně (CCCB).

Doprovodný program 21. 6. v DEPO2015:
• od 19:00 přednáška DAVIDA BRAVA a TERESY OTTO
• po přednášce zahraje DJ Gadjo

Zelená střecha roku

Svaz zakládání a údržby zeleně

14. 6. – 20. 9.

DEPO2015 – venkovní kontejnery

Výstava prezentující výsledky tří ročníků soutěže Zelená střecha roku. Představí to nejlepší, co se v posledních letech v České republice odehrálo na poli ozeleňování střech, fasád a jiných stavebních konstrukcí.

» Zelené střechy

Výstava je součástí expozice Povrchní zahrady, která návštěvníkům přiblíží problematiku ozelenění střech a fasád budov s důrazem nejen na design a technologie ale také udržitelnost a životní prostředí.


FDU in FN

Díla studentů a pedagogů FDU v FN Plzeň

15. 6. – 30. 9. / venkovní instalace

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory a Lochotín

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou jsou vytipována místa v obou areálech nemocnice, kde budou rozmístěny sochy studentů a pedagogů FDU Ladislava Sutnara v Plzni. Areál nemocnice je veřejný prostor jako každý jiný, přičemž jeho návštěvníci si ale více než kdo jiný zaslouží kultivované prostředí, které jim dá zapomenout na starosti, s nimiž se sem vypravili. Dočasné umístění soch povýší tato místa na Galerii pod širým nebem.

» Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
CENA NADACE PROMĚNY 2017

představení vítězného návrhu

21. 6.–30. 9. / venkovní instalace

Jiráskovo náměstí

Vernisáž výstavy architektonických návrhů z vyzvané soutěže na řešení obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni. 

Doprovodný program:
NENÍ MĚSTO JAKO MĚSTO
• 16:00-18:00
• dílna pro děti

Podrobnosti na:
» Nadace proměny
» Jiráskovo náměstí
» Pěstuj prostor


SLUNCE VODA VZDUCH

pořádá Národopisné muzeum Plzeňska, Pěstuj prostor a Maják Plzně

21. 7.–30. 9. / st, pá 17:00–22:00; so 14:00–22:00; ne 14:00–20:00

Městská plovárna

Fotografická výstava mapuje historii plzeňských plováren a lázní. První část výstavy je umístěna Národopisné muzeum Plzeňska – průjezd. Druhá část výstavy je k vidění od 21. července v Plovárenském pavilonu 2x10 a Zdar od H3T Architekti.


» Městská plovárna