Pořadatelé

Galerie Jaroslava Fragnera, sídlící v historickém centru Prahy, je jednou z mála galerií v České republice věnujících se výhradně prezentaci architektury. Existuje již déle než půl století a od roku 2006 ji provozuje spolek Architectura. Pravidelně jsou zde představováni čeští, evropští i světoví autoři, zejména progresivní ateliéry střední a nastupující generace. GJF dlouhodobě spolupracuje s řadou evropských architektonických galerií a center i vzdělávacích institucí. Úzce spolupracuje s uměleckými a technickými vysokými školami, pořádá mezinárodní konference, exkurze, vydává publikace, pořádá i hostí přednášky. Zabývá se rovněž prezentací české tvorby v zahraničí a uspořádala několik větších přehlídek současné české architektonické tvorby. Autorské výstavy se týkají aktuálních témat, portrétů renomovaných osobností i historie 20. století. V posledních letech se GJF věnuje také problematice veřejného prostoru, udržitelné architektury a konverzí industriálních památek v podobě samostatných výstav i festivalů.

Výběr z prezentovaných zahraničních ateliérů – Bjarke Ingels Group, Bow-Wow, Querkraft, FOA, Jürgen Mayer, MVRDV, Riedijk Neutelings, René van Zuuk, NL Architects, Bartlett School, Eduardo Souto de Moura, XDGA, Bevk Perović, AmP Arquitectos

Vybrané české výstavy – Antonín Raymond 7×, Věra a Vladimír Machoninovi, Jan Bočan, SIAL, Alena Šrámková, Emil Králíček; Zelená architektura.CZ, Současný český industriál, Projektil, Kamil Mrva, Aulík Fišer architekti, DAM, Zdeněk Fránek, A69, New Work, Punk v české architektuře

Dlouhodobé mezinárodní projekty – Landscape festival Praha (krajinářská architektura, landart, přednášky zahraničních odborníků), Bienále experimentální architektury (architektura využívající nové technologie a materiály, algoritmy i biologické procesy; výstava a mezinárodní sympozium), Open Air Aréna Betlémské náměstí (všechny oblasti umění ve veřejném prostoru, Betlémská kulturní noc – spolupráce s okolními kulturními institucemi), Víno a architektura ve střední Evropě (exkurze, publikace, mezinárodní konference, výstava)

Festivaly současné české architektury v zahraničí – Berlín, Bratislava, Hamburk

Nejúspěšnější výstavy v zahraničí – Český architektonický kubismus (Berlín, Helsinky, Košice, Lucemburk, Madrid, Mnichov, New York, Paříž, Tokio), Pražský funkcionalismus (Austin, Eindhoven, Haarlem, Lublaň, Madrid, New York, Porto, Řezno, Sofie, Tel Aviv), New Face of Prague (Berlín, Budapešť, Bukurešť, Bratislava, Drážďany, Hamburk, Sofie, Vídeň)

Další významné mezinárodní projekty – Architektura mimo tradiční centra (dvouletý výzkumný grant ve spolupráci s FUA TU Liberec, konference, exkurze, publikace, workshopy, studijní pobyty, výstava), Artscape Norway – prezentace umění a architektury v norské krajině a veřejném prostoru (výstava, filmový dokument, videoart, publikace), Pražská nádraží (ne)využitá (výstava a mezinárodní konference na podporu záchrany Nákladového nádraží Žižkov)

Zahraniční partneři – AEDES v Berlíně, Muzeum architektury ve Vratislavi, Design Factory v Bratislavě, Slovenská Akadémia Vied v Bratislavě, Architekturzentrum Wien, NAi v Rotterdamu, ABC Architectuurcentrum v Haarlemu, Centrum architektury Fuga v Budapešti, Merano Arte v Meranu, Národní muzeum umění, architektury a designu v Oslu, ROM/KUNST+ARKITEKTUR v Oslu, CCCB v Barceloně, Victoria & Albert Museum v Londýně

Webové stránky
http://www.gjf.cz/
http://slideslive.com/galerie-jaroslava-fragnera/landscape-festival-prague-2015
http://landscape-festival.cz/
http://wine-architecture.eu/
http://www.ex-centric.eu/
http://artscape-norway.eu
http://eabiennial.com/
http://eabiennial.org/

Sociální sítě
https://www.facebook.com/fragnerka
https://twitter.com/fragnerka
https://www.instagram.com/galeriejaroslavafragnera/

Landscape Festival 2016 pořádá Galerie Jaroslava Fragnera společně s městem Opava.