Štvanice – FUCHSOVA KAVÁRNA

FUCHSOVA KAVÁRNA ŽIJE!!!

Upozornění na architektonický skvost, který v současnosti chátrá a měl by se stát jedním z center kulturních a společenských aktivit revitalizovaného ostrova Štvanice. V rámci Landscape festivalu Praha 2018 je prostor využíván jako zázemí pro výstavní aktivity. Záměrem žadatele je v měsíci září zrealizovat několik kulturních projektů, které by umožnili ještě širšímu spektru Pražanů navštívit tento funkcionalistický relikt, který má obrovský potenciál pro současné umění.

Fuchsova kavárna

Památkově chráněné torzo restaurace, které bylo součásti zimního stadiónu vybudovaného v 30. letech podle projektu Plečnikova žáka Josefa Fuchse. Dříve kavárna, později zázemí stadiónu, následně hudební klub Face2Face, dnes…

Idea

Na tři týdny propojit kulturní a společenské aktivity na významném pražském ostrově. Aktivity přinesou další rozměr vnímání architektury budovy a nastíní možnost jejího využití v budoucnosti, jako důležitého místa v rámci nové programové skladby projektů na ostrově.

ADRESA: Ostrov Štvanice 1125, Praha 7
OTEVÍRACÍ DOBA: středa–neděle, 12:00–19:00

21. 6. – 20. 9.

IPR PRAHA – VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKO-KONSTRUKČNÍ SOUTĚŽE NA LÁVKU HOLEŠOVICE–KARLÍN

Nová lávka pro pěší a cyklisty podpoří celoměstsky významné spojení mezi městskými částmi Holešovice a Karlín a zároveň poskytne komfortní a jednoduchý přístup na ostrov Štvanice.

21. 6. – 25. 9.

PARK DESETILETÍ 

Smyslem retrospektivní přehlídky bylo upozornit na skutečnost, že dílo tvůrce parku není nikdy hotovo. Je třeba je stále tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat a především je nutné o parky pečovat.

kurátor/ Jana Šimečková


RKAW – NÁVRH ŘEŠENÍ VYUŽITÍ A ROZVOJE ÚZEMÍ OSTROVA ŠTVANICE V PRAZE

Prezentace vítězného návrhu architektonické soutěže na obnovu ostrova z roku 2013.


ZAHRADNÍ ÚPRAVY KOUPALIŠŤ V PROMĚNÁCH ČASU 

Výstavní projekt cílí na zahradně-architektonické úpravy v kontextu vývoje veřejných a rodinných koupališť. Prostřednictvím četných dobových návrhů a fotografií se zaměřuje na vrcholné období rozvoje tohoto fenoménu: na 20. století.


MÍSTO UMĚNÍ

Výstava se primárně zaměřuje na aktivity a realizace umělců, kteří studovali v ateliéru profesora Kurta Gebauera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kurt Gebauer ve své tvorbě i jako pedagog kladl důraz na práci s prostorem, ať už se jednalo o město, krajinu, nebo galerii. 


TEUFELSSEE   

Panorama „Ďáblovo jezero“ zachycuje dění v okolí berlínského lesního jezera, které je oblíbenou destinací milovníků koupání. Pozorovateli se díky němu naskýtá výhled z vody po zaplněných březích.

10. 9. – 25. 9.

PRAGUESCAPE/ Současná krajinářská architektura ve veřejném prostoru Prahy

Výstava PRAGUESCAPE chce představit nejen Pražanům, ale také českým i zahraničním návštěvníkům hlavního města výrazné projekty krajinářské architektury, které byly realizovány na území Prahy v posledních zhruba třiceti letech. Mapuje úspěšné projekty na poli současné krajinářské architektury tak, jak je dnes tento obor vnímán.

kurátor/ Jakub Hepp, Dan Merta

Štvanice – MYSTIC SKATEPARK

29. 6. – 30. 9

29. 6. – 1. 7.
Výstavu lze prohlédnout v rámci akce MYSTIC SK8 CUP.
www.mysticsk8cup.cz

2. 7. – 30. 9.
Výstava je volně přístupná.

 


LANDSKATE  

Výstava se zabývá vztahem a interakcemi skateboardingu a městského veřejného prostoru. Prostřednictvím prezentace českých a zahraničních příkladů představí nejen typologii prvků a prostranství, ale také například současný stav v české metropoli, problematiku zapojení skateboardingu do strategického plánování měst i sociální aspekty s tím spojené.

Štvanice – BŘEH VÝCHODNÍHO CÍPU

21. 6. – 30. 9.

Open air výstava


IPR PRAHA – KRAJINA ŘEKY

Řeka nekončí břehem. Její příběh se propisuje do všech vrstev města i krajiny. IPR Praha připravil výstavu o říční krajině a jejím významu. Instalace u břehů Štvanice je proměnlivá jako řeka sama.

KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ

26. 6. – 30. 9.

Open air výstava


VEŘEJNÝ PROSTOR CZ – KRAJINA MĚSTA

Výstava představuje vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989. Více než 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl a aktivit ve veřejném prostoru je interpretováno z hlediska jejich fyzické formy, sociálního obsahu i kulturního významu.

CAFÉ VÍTKOV

26. 6. – 30. 9.

ADRESA:
U Památníku 1900/1900, Praha 3

OTEVÍRACÍ DOBA:
středa–neděle
10:00–18:00

 


VÍTKOV – VIZE

Představení plánované podoby centrální části vrchu Vítkov podle týmu krajinářského architekta Zdeňka Sendlera.

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ

21. 6. – 30. 9.

Open air výstava


ASANACE ŽIŽKOVA V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ  

Asanace Žižkova byla v plánu už v 60. letech minulého století. Žižkov měl od základu změnit svou tvář. Žádné staré domy, stadion Viktorky nebo radnice. Samé paneláky a uprostřed magistrála.