O projektu

záštita/
Daniel Herman, ministr kultury ČR
Matěj Stropnický, náměstek primátorky hl. města Prahy

Třetí ročník mezioborového festivalu se pokusí prezentovat veřejný prostor a krajinu pomocí médií fotografie, designu a současného výtvarného umění. Česká veřejnost má velký zájem o kvalitu veřejného prostoru, který je významným činitelem při rozvoji společnosti. Důkazem je návštěvnost minulého ročníku festivalu v roce 2014, která dosáhla téměř 30 000 návštěvníků během tří měsíců. Velmi důležitým faktorem byla účast jak profesionálních architektů a umělců, tak zapojení mnoha dobrovolníků, neziskových organizací a studentů, kteří se podíleli na mnohovrstevnaté skladbě programu. V letošním roce se festival bude konat ve třech lokalitách – Praha 1, Praha 3 a Praha 6

Velmi důležitým momentem je kooperace a spolurealizace ze strany více subjektů z různých oborů – jak uměleckých, tak společenských. Cílem tohoto interdisciplinárního dialogu by mělo být především setkávání a debata o tom, jakým způsobem v současné době kreativně uchopit přetváření veřejného prostoru v ČR a jak umožnit jeho širší uplatnění v rámci urbanistické tvorby měst a vesnic.
Významnými partnery projektu jsou přední vzdělávací instituce – Fakulta architektury ČVUT, Mendelova univerzita v Brně a Česká zemědělská univerzita v Praze.