O projektu

Představení projektu:

 • místo konání: Opava
 • předpokládaná doba trvání: 5/2016 – 9/2016
 • zaměření: architektura, krajinářská architektura, urbanismus, veřejný prostor, umění a design ve veřejném prostoru a krajině
 • pořádající organizace: Galerie Jaroslava Fragnera, Statutární město Opava
 • garanti projektu: Dan Merta, Kurt Gebauer, Vladimír Sitta
 • záštita: Statutární město Opava
 • cílová skupina návštěvníků: odborná i laická veřejnost

 

Hlavní náplň a cíle festivalu

 • zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o smyslu a rozsahu oboru krajinářské architektury
 • navázání na historickou tradici krajinářské architektury na Opavsku
 • získat pozornost opavské veřejnosti a probudit její zájem o kultivaci veřejného prostoru
 • prezentovat formou výstav vzorové příklady české i zahraniční krajinářské architektury
 • zasáhnout formou happeningů a intervencí do městského prostoru a tak i života samotného města
 • realizovat v rámci festivalu krajinářské projekty trvalého rázu
 • prosadit určité opavské lokality jako téma ateliérových prací studentů odborných vysokých škol
 • podpora přirozené kooperace institucí a spolků zabývajících se podobnými aktivitami