Výstavy

5/5 — 10/7   výstava
4/5   vernisáž
Galerie Obecního domu

CZECHSCAPE
OBRAZ SOUČASNÉ ČESKÉ KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY

Výstava CZECHSCAPE představuje téma současné české krajinářské architektury s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín, čímž záměrně překračuje hranice běžného chápání oboru.

Fotografie z vernisáže 4/5/2016  a více INFO.


28/5 — 30/6 výstavy
27/5 od 17:00 vernisáž
Slezanka

BETELNÁ BRNĚNSKÁ JÍZDA

Představení prací brněnského Ateliéru zahradní a krajinářské architektury – Zdenek Sendler a Václav Babka.

CONSTRUCTIVE ALPS 2015
BUILD IN SWISS MOUNTAINS

Současná architektura jako partner horské krajiny. Je možno aplikovat základní principy používané ve švýcarské konfederaci také v České republice?

SWISS TOUCH IN LANDSCAPE ARCHITECTURE

Putovní výstava představující práci švýcarských krajinářských architektů od počátku dvacátého století až po současnost.

EUNIC LANDSCAPE ARCHITECTURE

Výstava představuje 36 realizovaných projektů z 18 evropských zemí, příklady nových přístupů, vnímání a užívání člověkem transformovaného prostředí – vše pro nové, převážně rekreační funkce a sportovní využití, pro setkávání, kulturu a vzdělávání.

URBI ET ORBI
Ostravská škola architektury a její hosté Opavě

Akademický pohled na Opavu – práce  ze dvou opavských workshopů a navazující semestrální a diplomové práce studentů ostravské školy architektury a Ústavu zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Fotografie z vernisáže 27/5/2016  a více INFO.


15/8 — 15/9 VÝSTAVA PRODLOUŽENA
28/5 — 30/6 výstavy
28/5 od 19:00 vernisáž
Galerie Gottfrei 

MÍSTO PRO SOCHU

Městský reklamní sloup jako výzva k uměleckému zásahu. Nápad pracuje s reklamním sloupem jako výchozím bodem pro uměleckou intervenci, kde figuruje jeho prostorová konstelace na exponovaném místě před historickým obchodním domem Breda & Weinstein a předpoklad, že sloup sloužící inzerci a reklamě by mohl být přeměněn na sokl pro sochu.

ARTSCAPE NORWAY

Výstava představí umělecká díla a drobnou architekturu, které se staly součástí norské krajiny a veřejného prostoru. Kontinuální péče Norského království o kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím unikátních výtvarných a architektonických počinů je specifikem, které zkvalitňuje život místním komunitám a fascinuje zahraniční návštěvníky.

Fotografie z vernisáže 28/5/2016  a více INFO.


10/6 — 30/6
10/6 od 17:00 vernisáž
bývalá továrna Karnola

KRAJINY Z DRUHÉ RUKY

Výstava představující inspirační příklady z Německa řeší možnosti implementace tamějších odzkoušených a funkčních přístupů do českého prostředí. Vystavované projekty mají sloužit jako předobraz k současným možnostem revitalizace areálů s bývalým průmyslovým využitím.

Fotografie z vernisáže 10/6/2016 a více INFO.


10/6 — 19/6
areál Náplavky
Na Nivě a Hozovo nábřeží

OPAVA V PROUDU ČASU

Historické fotografie řeky Opavy v jejich proměnách pohledem amatérských fotografů. Záplavy, zničené mosty, ale také místo procházek, výletů a odpočinku opavských občanů.

Fotografie z vernisáže 10/6/2016 a více INFO.


10/6 — 30/6
25/6 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Nádvoří zámku v Hradci nad Moravicí

SOUČASNÁ UMĚLECKÁ DÍLA V KRAJINĚ
v rámci festivalu Hradecký slunovrat

Výstava o současných uměleckých dílech v krajině, připravená sochařkou, geologem a historičkou umění.

Fotografie z vernisáže a festivalu 25/6/2016 a více INFO.


10/6 — 30/6
Opavské billboardy

TICHÁ MÍSTA

Skrytá zátiší, výtvarné detaily, místa, kterých si ve spěchu dní nevšímáme, ale která výrazně a poeticky modelují vizuální podobu města. Fotografie opavských absolventů ITF Jiřího Štenceka a Jana Langera na opavských billboardech.


27/8 — 30/9
26/8 od 18:00 vernisáž spolu s akcí Fotojatka
Vodárenská věž na nádraží Opava-východ

INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE – ARCHITEKTURA KONVERZÍ ČR 2005–2015

Výstava úspěšných proměn industriálních objektů pro nové využití, která byla připravena ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, vedeného Benjaminem Fragnerem.

Fotografie z vernisáže 26/8/2016.


20/9 — 30/10
20/9 vernisáž
Galerie a ulice města Opavy

HRANIČNÍ

Mezinárodní skupinová výstava reflektující hranice jako geografické, fyzické a mentální vztahy či existence, které mohou být konkretizovány jako napětí mezi uvnitř a venku, jako území mezi městem a venkovem, jako hranice mezi krásou a ošklivostí nebo jako předěl mezi životem a smrtí. Hranice může spojovat, vymezovat nebo rozdělovat. Může být volbou, limitem i poslední možností.