10/6 — 30/9
Stříbrné jezero

… město a krajina, park a les, čtverec a kruh. Sezení jako archetyp obývání.
Obývání krajiny archetypálním českým způsobem. Sezením. Nabízíme možnost sezení ve velmi nečekané situaci, vytvářející novou zkušenost z pobytu …
Kde vlastně? Ve městě, nebo v přírodě?Back