10/6 – 30/9
náměstí Republiky

Městský reklamní sloup je přeměněn na piedestal pro současné umění. Obchodní dům Breda & Wenstein (1927–1928) architekta Leopolda
Bauera je ukázkou zajímavého výtvarného řešení objektu s komerčním účelem. Dnes mu na náměstí dělá společnost banální městský reklamní sloup.
Autor bere sloup jako výzvu k zásahu do veřejného prostoru, když jej povýšil na místo pro sochu. Změní se reklamní poutač, když se stane soklem?Back