28/5 — 30/6 výstavy
28/5 od 19:00 vernisáž
Galerie Gottfrei

MÍSTO PRO SOCHU

Městský reklamní sloup jako výzva k uměleckému zásahu. Nápad pracuje s reklamním sloupem jako výchozím bodem pro uměleckou intervenci, kde figuruje jeho prostorová konstelace na exponovaném místě před historickým obchodním domem Breda & Weinstein a předpoklad, že sloup sloužící inzerci a reklamě by mohl být přeměněn na sokl pro sochu.


ARTSCAPE NORWAY

Výstava představí umělecká díla a drobnou architekturu, které se staly součástí norské krajiny a veřejného prostoru. Kontinuální péče Norského království o kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím unikátních výtvarných a architektonických počinů je specifikem, které zkvalitňuje život místním komunitám a fascinuje zahraniční návštěvníky.


Fotografie z vernisáže 28/5/2016.

Back