5/5 — 10/7   výstava
4/5   vernisáž

CZECHSCAPE – OBRAZ SOUČASNÉ ČESKÉ KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY

Výstava představuje téma současné české krajinářské architektury s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín, čímž záměrně překračuje hranice běžného chápání oboru. Téma je pojato jako komplexní obraz samotné krajiny, zahradních prostor i krajiny městské, jakožto společné architektury pod jednou oblohou. Výběr představuje díla vzniklá pod taktovkou současné plně aktivní generace architektů a umělců naší doby, ale zároveň v úvodu obsahuje také krátké srovnání s počiny předchozí praktikující generace, kterou jsou současní tvůrci různou měrou ovlivněni a na kterou přirozeně navazují. K výstavě vyšla výpravná česko-anglická publikace.


Fotografie z vernisáže 4/5 /2016.

Back