10/6 – 19/6
Hozovo nábřeží

Dočasné instalace na břehu řeky nabízí zažít známé prostředí novým způsobem. Architektura na pomezí experimentu a umění uvádí návštěvníky do zajímavých vztahů. Pokud budou někoho inspirovat k přemýšlení a třeba i k diskuzi, tak potom splní svůj účel. Užívejte s rozumem.Back