27/8 – 30/9   výstava
26/8   vernisáž
Vodárenská věž na Východním nádraží

INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE – ARCHITEKTURA KONVERZÍ ČR 2005-2015

Výstava úspěšných proměn industriálních objektů pro nové využití, která byla připravena ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, vedeného Benjaminem Fragnerem.Fotografie z vernisáže 26/8/2016.

Back