KVĚTEN–ZÁŘÍ

WORKSHOPY

Lék pro krajinu

mezioborový workshop / FA ČVUT, ČZU v Praze, MENDELU v Brně, FDULS /

9. – 13. 5.

Fakultní nemocnice Plzeň

Pracovní workshop studentů vysokých škol si klade za cíl oživit a zpříjemnit prostředí Fakultní nemocnice v Plzni na Borech a na Lochotíně. Právě poloveřejný prostor FN Plzeň je jedním ze stěžejních témat Landscape festivalu Plzeň 2017. Reaguje tak na potřebu diskutovat všechny typy krajiny v rámci města včetně té nemocniční. Jedná se o pětidenní společný workshop všech tří českých škol na nichž se studuje krajinářská architektura za účasti studentů z FDU Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Cílem workshopu je analyzovat vybrané lokality v areálu nemocnice na Lochotíně a nemocnice na Borech, vytipovat problematické body a potenciál. Na jejich základě pak přímo v terénu zareagovat drobnou intervencí či instalací. Obecně však jde především o oživení prostor nemocnice, nabídnutí rozptýlení návštěvníkům a pobídku k úvahám o tom, jak by tyto místa mohly v budoucnu vypadat.


OSLOVENÉ VYSOKÉ ŠKOLY A PEDAGOGOVÉ:
• ZF MENDELU v Brně/ doc. Dana Wilhelmová
• ČZU V Praze/ doc. Aleš Hnízdil
• FA ČVUT/ Ing. Vladimír Sitta
• FDU Ladislava Sutnara v Plzni/ Prof. Jiří Beránek

LOKALITY K ŘEŠENÍ:
• předprostor nemocnice s kruhovým objezdem
• atria nemocnice na Lochotíně
• bývalý heliport na Lochotíně
Mobiliář na Náplavku!

workshop s City Upgrade architekti

29. – 31. 5.

Náplavka k světu.

V rámci festivalu Náplavka k světu. bude realizován pracovní workshop na výrobu nového mobiliáře pro novou lokalitu tohoto populárního letního festivalu. Během několika dní tak vznikne nové schodiště, houpačky, lavičky do svahu či molo pro kotvení lodiček. Tato aktivita zcela zapadá do celkové urbanistické koncepce pojetí plzeňských řek v rámci centra města, o kterou se pořadatelé festivalu již několik let úspěšně snaží.

Workshop bude pod taktovkou zkušených architektů z atelieru City Upgrade Architekti.

Zelené střechy

pracovní workshop ve spolupráci s Pěstuj prostor

12. – 13. 6.

DEPO2015

V polovině června vznikne na nádvoří DEPO experimentální Laboratoř s ukázkami realizace intenzivních i extenzivních zelených střech a ukázky vertikální fasády. V rámci realizace této instalace bude uspořádán pracovní workshop pro zájemce o zakládání Zelených střech s praktickými ukázkami v průběhu realizace.

Workshop je pořádán ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor a jejich projektem Pěstírna DEPO.


Registrace na workshop:
hana@landscape-festival.cz

ZDARMA


Workcamp Pěstuj prostor 2017

16. – 30. 7.

Na více místech

Během předchozích čtyř ročníků workcampu pomohli mezinárodní dobrovolníci mimo jiné s obnovou Městské plovárny a úpravou břehů Radbuzy. Letos se budou, spolu s místními pomocníky, věnovat části části zanedbaného a nepřístupného Papírenského parku. Otevření parku oslaví spolu s veřejností 29. července.

Pěstírna DEPO

květen–listopad

DEPO2015

Komunitní zahrada provozovaná spolkem Pěstuj prostor v areálu DEPO2015. Umožnuje pěstovat čerstvé bylinky a zeleninu téměř v centru Plzně a zároveň poskytuje prostor pro odpočinek i setkávání se zajímavými lidmi. V zahradě jsou organizovány tematické přednášky a workshopy.