Open Call 2019

Landscape festival zaměřený na krajinu, město a veřejný prostor vyhlašuje otevřenou výzvu pro projekty, které dočasně oživí konkrétní lokality v rámci připravovaného 7. ročníku. Festival letos představí Ostravu v nových environmentálních souvislostech, přičemž hlavním tématem výzvy je znovuvyužití a redefinování významu sedmi lokalit na trase z historického centra do Dolní oblasti Vítkovice a nastínění jejich nových propojení.

Otevřená výzva je určená všem tvůrcům, kteří se pohybují na poli témat oživení veřejného prostoru, urbanismu, architektury, krajinářské architektury, umění a designu ve veřejném prostoru a krajině, environmentálnímu umění atd. Přihláška může být rovněž kolektivním dílem několika autorů.

Zajímají nás krátkodobé intervence, tematické a performativní ztvárnění daného území, drobné doplnění urbanistické struktury, site-specific instalace, dočasná architektura i trvalejší krajinářské zásahy a humanizace daných lokalit. Navržené objekty by neměly mít pevný stavební základ (betonové patky apod.)

LOKALITY

 1. SOUTOK OSTRAVICE A LUČINY
 2. ČERNÁ LOUKA
 3. PARK ZA DOMEM UMĚNÍ
 4. AREÁL MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA
 5. RONDEL V SADECH DR. MILADY HORÁKOVÉ
 6. PARK V ULICI NA ŽELEZÁRENSKÉ
 7. OKOLÍ JANTAROVÉ STEZKY

 

VYHLAŠOVATEL A POROTA

Vyhlašovatelem výzvy je LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA 2019
Projekty budou hodnoceny odbornou porotou v následujícím složení:
Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. / Katedra architektury, Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava
Doc. MgA. František Kowolowski / Fakulta umění OU
Ing. Daniel Matějka, Ph.D. / Zahradnická fakulta MENDELU
Mgr. Kateřina Šebestová / Statutární město Ostrava
JUDr. Lukáš Jansa / MO Moravská Ostrava a Přívoz
Mgr. Dan Merta / Galerie Jaroslava Fragnera
Ing. Jakub Hepp / Landscape festival

Hodnocení návrhů bude provedeno porotou na základě jejích znalostí a zkušeností, je tedy v tomto smyslu subjektivním názorem poroty. Svou účastí vyjadřují účastníci souhlas s tímto způsobem hodnocení.

 

Kontaktní osoba pro konzultace a zasílání návrhů:

Jakub Hepp
jakub@landscape-festival.cz
+ 420 739 454 190

 

NÁVRHY

Zaslané přihlášky musí obsahovat:

 • anotaci projektu (max. 1 A4)
 • reálný předpokládaný rozpočet intervence do 50 000 Kč (včetně návrhu, realizace, režijní náklady)
 • vizualizaci či skicu projektu
 • seznam použitých materiálů a užitých technologií

 

ZÁKLADNÍ TERMÍNY

 • Uzávěrka přihlášek: 28. února 2019
 • Vyhlášení vítězných projektů: 15. března 2019
 • Realizace intervencí: do 20. května 2019

Festival bude probíhat od června do září 2019.

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

 • Výsledky budou zveřejněny dne 15. března na webu Landscape festivalu www.landscape-festival.cz

 

REALIZACE

 • Realizaci i deinstalaci vybraných návrhů zajistí navrhovatel v kooperaci s pořadateli festivalu

 

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
 • Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s vystavením svých návrhů v rámci propagace open callu a jeho výsledků.
 • Nevybrané návrhy budou po ukončení open callu na požádání vráceny autorům.