VYBRANÉ PROJEKTY

Lokalita 1: VZHŮRU K NEBESŮM Deana Kolenčíková

Lokalita 2: NEZASTIHNUTELNÝ Alice Frydrychová, Petra Kunovská, Marek Vrabec, Tereza Žižková

Lokalita 3: Nebyl podán žádný návrh.

Lokalita 4: Nebyl podán žádný návrh.

Lokalita 5: Ani jeden návrh nenaplnil očekávání poroty.

Lokalita 6: Pro tuto lokalitu nebyl vybrán žádný projekt, ale projekt Na Hraně byl ve 2. kole hlasování doporučen k přesunutí na jinou lokalitu.

Lokalita 7: PUMPTRACK ŽIŽKOV Jiří Ullwer, Sabina Loudová

Lokalita 8: KARLÍNSKÝ TUNEL + TACHOVSKÉ NÁMĚSTÍ Anastasia Grigoryeva, Alžběta Čiperová + Markéta Musilová

Lokalita 9: HEJNO Lenka Dřevjaná

Lokalita 10: PRŮNIK DŽUNGLÍ Trevisan atelier +

Lokalita 11: ŠPALKY Šárka Roučová

Lokalita 12: LŮNO Eliška Bělochová, Viera Moravčíková, Jitka Benešová, Ján Gajdoš

Lokalita 13: SHARED SPACE – SDÍLENÝ PROSTOR Trevisan atelier +

 

Projekty DEAD END, MULTIPLIKÁTOR, VZDUCHOHLEDNA, NETOPÝŘI, BOUŘKA NA VÍTKOVĚ, DO NEBE přinesly podnětné myšlenky a jejich potenciální realizace v jiných lokalitách bude konzultována s pořadateli festivalu.

LANDSCAPE FESTIVAL 2018: OPEN CALL

Landscape festival zaměřený na krajinu, město a veřejný prostor vyhlašuje otevřenou výzvu pro projekty, které dočasně oživí konkrétní lokality v rámci připravovaného 6. ročníku. Festival představí Prahu v nových environmentálních souvislostech, hlavními tématy výzvy je znovuvyužití a redefinování významu konkrétních míst na Praze 3 a Praze 8.

Otevřená výzva je určená: všem tvůrcům, kteří se pohybují na poli témat: oživení veřejného prostoru, urbanismus, architektura, krajinářská architektura, umění a design ve veřejném prostoru a krajině, environmentální umění atd. Přihláška může být rovněž kolektivním dílem několika tvůrců.

Zajímají nás: krátkodobé intervence, tematické a performativní ztvárnění daného území, drobné doplnění urbanistické struktury, site specific instalace, dočasná architektura i trvalejší krajinářské zásahy, humanizace daných lokalit, využití nástupů na historický Vítkov coby symbolickou lokalitu Prahy, které v letošním ročníku věnujeme velkou pozornost.

Podmínky otevřené výzvy

Lokality

1. nástup na Vítkov od Florence
2. konec ulice Kollárova / iluze nástupu na Vítkov
3. proluka naproti Foru Karlín / iluze nástupu na Vítkov
4. nástup na Vítkov z ulice Na Špitálsku
5. zelený klín za divadlem Ponec
6. schodiště ve dvorku za viaduktem
7. plochy kolem nástupu na cyklostezku
8. Tachovské náměstí
9. přírodní amfiteátr při sestupu z Vítkova
10. most při sestupu z Vítkova na Žižkov
11. ulice Lukášova / mobiliář
12. nástup do tunelu
13. Bazilejské náměstí


ke stažení:
MAPA LOKALIT
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Zaslané přihlášky musí obsahovat

anotaci projektu (max. 1 A4)

reálný předpokládaný rozpočet intervence – do 50 000 Kč včetně návrhu a realizace

vizualizaci či skicu projektu

seznam použitých materiálů a užitých technologií

TERMÍNY

Uzávěrka přihlášek:
15. dubna 2018 do 00:00

Vyhlášení vítězných projektů:
20. dubna 2018 

Realizace intervencí:
do 15. června 2018 

Deinstalace intervencí:
30. září 2018

POROTA

Projekty budou hodnoceny odbornou porotou v následujícím složení:

Ing. Martina Forejtová/ SZKT
Ing. Jakub Hepp/ Landscape festival
doc. akad. soch. Aleš Hnízdil/ ČZU
Zdeněk Fikar/ Praha 3
Mgr. Dan Merta/ Galerie Jaroslava Fragnera
Ing. Vladimír Sitta/ FA ČVUT
Ing. arch. Ivan Vavřík

 

Hodnocení návrhů bude provedeno porotou na základě jejích znalostí a zkušeností, je tedy v tomto smyslu subjektivním názorem poroty. Svou účastí v open callu vyjadřují účastníci souhlas s tímto způsobem hodnocení.

Předmět otevřené výzvy: předmětem otevřené výzvy jsou návrhy krátkodobých intervencí, tematické a performativní ztvárnění daného území, drobného doplnění urbanistické struktury, site specific instalace a dočasná architektura pro třináct vytipovaných lokalit.

 

Způsob vyhlášení výsledků: výsledky budou zveřejněny dne 20. dubna na webu Landscape festivalu.

 

Realizace: realizaci vybraných návrhů zajistí navrhovatel v kooperaci s pořadateli festivalu.

 

Autorská práva: autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s vystavením svých návrhů v rámci propagace open callu a jeho výsledků. Nevybrané návrhy budou po ukončení open callu na požádání vráceny autorům.

 

Vyhlašovatelé open callu a pořadatelé Landscape festivalu jsou Galerie Jaroslava Fragnera a spolek Architectura, z.s. 

kontakt

Kontaktní osoba pro konzultace a zasílání návrhů:

Jakub Hepp
jakub@landscape-festival.cz
+ 420 739 454 190