Výstavy

VÝSTAVY GALERIE V PATŘE

1/ — 27/9/2015

SHARED CITIES
Evropská cena za veřejný městský prostor

INDUSTRIALNÍ TOPOGRAFIE: ARCHITEKTURA KONVERZÍ

PŘÍBĚH SOUTĚŽE O CENU PETRA PARLÉŘE

NA POMEZÍ SAMOTY
Projekt Na pomezí samoty zkoumá aktuální otázky proměn krajiny a problematiku provázanosti postindustriální společnosti a přírody. Tato témata jsou reflektována a rozpracovávána prostřednictvím uměleckého průzkumu kulturní geografie a morfologie tří specifických oblastí střední a severní Evropy. Součástí projektu jsou mimo jiné dílny, odehrávající se v České republice, v Norsku i na Islandu, výstava a mezioborové symposium v Praze v únoru 2016.

FOS

5/ — 27/9/2015

DEVELOPING SMART CITIES
Současné městské strategie

 

1     2     3

 

 

 

 

PROGRAM DEBAT od 14/9 — 23/9/2015

krajinná architektura + veřejný prostor + umění ve veřejném prostoru

připraveno ve spolupráci se Sekcí krajinářské architektury SZKT

debata na téma Hledání identity české krajinářské architektury
14/9/2015 od 18:00

krajina/ veřejný prostor/ kontext/ evropský kontext/ vzdělání a výchova

Debatující:

Klára Salzmann — krajinářská architektka / ČKA
Vladimír Sitta — krajinářský architekt
Zdeněk Sendler — zahradní architekt
Radmila Fingerová — krajinářská architektka
Štěpán Špoula — krajinářský architekt / IPR
Petr Velička — krajinářský architekt / M&P architekti
Petr Kučera — vedoucí Ústavu plánování krajiny / MENDELU
Irena Fialová — proděkanka pro vědu, výzkum a uměleckou činnost / FA ČVUT
Jaroslav Zima — architekt a urbanista / D3A spol. s r.o.


Sympozium Bienále Experimentální Architektury #2
15/9/2015 od 9:30

Účastníci sympozia:

Anastasios Tellios /GR/
Kristina Schinegger /AT/
Jose Sanchez /USA/
Gilles Retsin /UK/
Roland Snooks /UK/
Eric Goldemberg /USA/
Jindřich Ráftl /CZ/
Adam Vukmanov /CZ/


Historické dědictví Vrchu Vítkov
16/9/ 2015 od 18:00

debata s politiky a odborníky o budoucím využití významné krajinářské lokality v centru Prahy čekající na rehabilitaci svého potenciálu veřejného prostoru pro širokou veřejnost

Debatující:

Ivan Vavřík — architekt, zastupitel MČ Praha 6-Suchdol / ateliér Vavřík
Matěj Stropnický — náměstek primátorky MHMP
Jana Caldrová — odbor technické správy majetku a investic MČ Praha 3
Jan Materna — zástupce starosty MČ Praha 3
Vladislava Hujová — starostka MČ Praha 3
Petr Kratochvíl — ÚDU AV ČR
Štěpán Šoula — IPR Praha
Jan Ludvík — architekt / Karlín Group / 3L Studio
Mikoláš Vavřín — architekt – autor vítězného návrhu revitalizace vrchu Vítkov z roku 2000
Jana Plamínková — radní MHMP
Klára Salzmann — krajinářská architektka / ČKA


Kvalita designu ve veřejném prostoru
17/9/2015 od 18:00

debata připravovaná s partnery Landscape festivalu Praha mmCité a UMPRUM

Debatující:

David Karásek — mmCité
Michal Froněk — UMPRUM / Olgoj Chorchoj
Adam Gebrian – architekt
Jan Šépka – architekt / Šépka architekti
Pavla Melková — architektka / ředitelka Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha / MCA ateliér

 

Evropský prostor – pozice evropské krajinářské architektury
22/9/2015 od 18:00                

Debatující:

David Bravo /ES/ — architekt, tajemník komise Evropské ceny za veřejný městský prostor
Dominika Tihanyi /HU/ — krajinářská architektka
Eva Wernerova /SK/ — krajinářská architektka

Industriální topografie na Praze 3
23/9/2015 od 13:30

debata s odborníky o současnosti a budoucnosti industriálního dědictví na Praze 3 v rámci výstavy Industriální topografie – architektura konverzí připravenou VCPD FA ČVUT

Debatující:

Alexander Bellu — zástupce starostky MČ Praha 3
Benjamin Fragner — VCPD
Lukáš Beran — VCPD
Zdeněk Lukeš — historik architektury
Ivan Vavřík — architekt, zastupitel MČ Praha 6 / ateliér Vavřík
Ondřej Šefců — Národní památkový úřad

 

od 19:00

koncert Justin Lavash /UK/ a Jamie Marshall & Amplified Acoustic /UK/CZ/

Výstavy na NNŽ

Swiss Touch – Putovní výstava představující práci švýcarských krajinářských architektů od počátku dvacátého století až po současnost.

Současná umělecká díla ve vztahu ke krajině – Výstava o současných uměleckých dílech v krajině, připravená sochařkou, geologem a historičkou umění.

Prezentace mezinárodních krajinářských a zahradních festivalů Velké mezinárodní krajinářské přehlídky se již od svých počátků staly důležitou laboratoří odborníků v rámci vývoje postindustriální krajiny Evropy (např. Festival Jardins Lausanne, BUGA/ Bundesgartenschau  nebo Biennial of Landscape Architecture).

Industriální topografie a umění ve veřejném prostoru v Městské části Praha 3 – Výstava, workshop a debaty na téma revitalizace industriálních lokalit a možnosti využití současného výtvarného umění v rámci revitalizace veřejného prostoru na Praze 3.

A3 Digital Landscape – Výstava představující tektonické projekty studentů pražské Umprum / Ateliéru A3, testující krajiny povrchů a struktur urbánních typologií, rastrů a sítí.

Nahraj! – Výstava představující drobné experimentální realizace vybraných českých ateliérů, kterou připravilo studio Archwerk.

Krajinářské a výtvarné intervence – Site specific instalace. Významným prvkem festivalu v roce 2014 se staly land-artové instalace na železničních vozech, které výrazně oživili postindustriální stav této lokality. I v letošním ročníku budou vyzvání přední čeští umělci a studenti, aby reagovali na genia loci NNŽ.

  • Hrajináři – Eatscape, Restscape, Playscape
  • Archistroj – MOVE by NATURE
  • Naokraji – Ekofitnesscentrum
  • Zahradnická fakulta MENDELU v Brně
    – Rekrajinostrukce
  • Zelený domov – Květinová vež pro legionáře
  • H3T architekti – workshop

VÝSTAVY V GJF

Sdílená města/Shared Cities
10.7. – 26.8.2015

Evropská cena za městský veřejný prostor je iniciativou Centra současné kultury v Barceloně (CCCB), která se koná jednou za dva roky a snaží se upozornit na důležitost veřejného prostoru v demokratickém životě měst.

Podoba města úzce souvisí s demokracií – to je teze Evropské ceny pro veřejný prostor za rok 2014, která od roku 2000 mapuje a prezentuje procesy transformace a zlepšení veřejných prostranství v Evropě.

Města mají k idylickému ráji daleko. Nyní, kdy více než polovina světové populace žije v městském prostředí, se města potýkají s hrozbami, které přináší vážné obavy o jejich budoucnost. V Evropě vznikla v průběhu dějin města, jež mohou být příkladem z hlediska hustoty osídlení, lidského měřítka či provázanosti, avšak vždy je zde riziko ztráty tohoto stavu. Horentní růst, sociální a prostorová segregace, zanedbávání periferních oblastí a převaha osobních vozidel jsou jen některé z problémů, které v současné době ohrožují ideály rovnosti a svobody, spojené s evropským městem od jeho počátků.
Evropa však naštěstí ve svých veřejných prostranstvích nabízí mnoho obdivuhodných příkladů zlepšení. Tato díla odkazují, s citlivostí ke svému okolí, na politické a společenské rozměry městských prostorů. Ohlíží se s respektem do minulosti a zároveň nabízí udržitelná řešení pro budoucí generace. Ztělesňují osvědčené postupy zohledňující daná omezení, považují okrajové zóny města za součást jeho identity a uvědomují si, že kontakt s přírodou a s vodou musí být v zájmu všech zachován a integrován. Tyto návrhy chápou veřejný prostor jako místo pro rovnost, přerozdělování zdrojů a uznání menšin. Jedná se o intervence upřednostňující dostupnost před bariérami všeho druhu, které podporují přivlastnění města jeho občany. Od Glasgow po Istanbul a od Lisabonu po Bukurešť se Evropská cena za městský veřejný prostor stala privilegovanou observatoří problémů a řešení, jež začínají být pro evropská města typická.
„Sdílená města“ je výstava 25 nejlepších prací přihlášených na osmé udělení Ceny, které CCCB organizuje spolu s Nadací architektury v Londýně, Centrem architektury ve Vídni, Muzeem architektury a národního dědictví v Paříži, Muzeem finské architektury v Helsinkách, Muzeem architektury a designu v Lublani a Německým muzeem architektury ve Frankfurtu nad Mohanem.

Více na: http://www.publicspace.org/en/prize

Cena Petra Parléře
10.7.–26.8.2015

Přehlídka ceny věnující se veřejnému prostoru a podporující spolupráci obyvatel a architektů již od roku 2003.

 

JOIN – SOFA EXPERIENCE
8/6–26/6/2015
Vítězné náměstí, Praha 6

První projekt bude představen nedaleko Vítězného náměstí na Praze 6. Ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 a aarhuským kulturním festivalem se Pražanům v termínu 8.–26. června představí putovní instalace Join/The Sofa Experience, vytvořená pro dánský Aarhus Festival.

Sofa Experience, 62,1 metrů dlouhé městské sofa, byl ústředním bodem festivalového projektu v roce 2014 dánského města Aarhus. V průběhu roku 2015 cestuje sofa po celém světě a sbírá příběhy lidí, s nimiž se setkává, aby se na konci srpna vrátilo na festival do Aarhusu.
V průběhu roku 2015 cestuje sofa po celém světě a sbírá příběhy lidí, s nimiž se setkává, aby se na konci srpna vrátilo na festival do Aarhusu.
Sofa vyrobila podle návrhu krajinářských architektů ze studia Schönherr městská firma Flexys jako interpretaci městského mobiliáře skládající se z klínů – dílců, které mohou být kombinovány nesčetnými způsoby. Vytváří nábytkový solitér, plastiku nebo krajinný prvek – anebo vše najednou.
„Sofa Experience je v souladu se záměrem festivalu – touhou ukázat světu, v čem je Aarhus dobrý. Je to velmi účinný způsob, jak zvýraznit skvělou festivalovou myšlenku: že je důležité, aby se lidé setkávali a nové tóny zazněly.“
Jens Folmer Jepsen, ředitel aarhusského festivalu

„Design dává stejnou svobodu jako kostky Lego, a tak můžeme vytvořit nejrůznější úžasné věci. Existuje mnoho možností sestav a sofa může být neustále přetvářeno v něco jiného.“ Torben Schönherr, senior partner studia Schönherr

Světlo zabudované do opěradla pohovky činí tento městský mobiliář vstřícným, zve k posezení i ve večerních a nočních hodinách. Dílce jsou vyrobeny z odolného materiálu a jsou připraveny k transportu v jednom kontejneru, aby dopad na životní prostředí byl minimální.
Pořadatelé Aarhus festivalu budou rádi, když všichni, kdo pořídí fotografie sofa, je budou sdílet na Instagramu. Pro tento účel prosím používejte hashtag „sofaexp“. Tímto způsobem může z nejlepších sdílených fotek a videí vzniknout film o světovém turné Sofa Experience, který by mohl být uveden na dalším ročníku festivalového týdne v Aarhusu.
Sofa je darem nadace Tuborg Foundation a jeho světové turné finančně podpořeila společností Corps Consulaire, Aarhus.

Pořadateli projektu jsou Galerie Jaroslava Fragnera, Městská část Praha 6 a Aarhus Festival.