Archiv autora: admin

27/8 – 30/9   výstava 26/8   vernisáž Vodárenská věž na Východním nádraží INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE – ARCHITEKTURA KONVERZÍ ČR 2005-2015 Výstava úspěšných proměn industriálních objektů pro nové využití, která byla připravena ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, vedeného Benjaminem Fragnerem. Fotografie z vernisáže 26/8/2016.

Read more

10/6 — 30/9 Stříbrné jezero … město a krajina, park a les, čtverec a kruh. Sezení jako archetyp obývání. Obývání krajiny archetypálním českým způsobem. Sezením. Nabízíme možnost sezení ve velmi nečekané situaci, vytvářející novou zkušenost z pobytu … Kde vlastně? Ve městě, nebo v přírodě?

Read more

5/5 — 10/7   výstava 4/5   vernisáž CZECHSCAPE – OBRAZ SOUČASNÉ ČESKÉ KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY Výstava představuje téma současné české krajinářské architektury s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín, čímž záměrně překračuje hranice běžného chápání oboru. Téma je pojato jako komplexní obraz samotné krajiny, zahradních prostor i krajiny městské, jakožto společné architektury pod jednou oblohou. […]

Read more
Read more
1 2