10/6 – 30/9

Oživení břehu řeky můžeme vnímat velmi pozitivně, je to výzva pro vzájemná setkávání. Proč v těchto místech nezakempovat na delší dobu a postupně odebírat a vyměňovat už usušené části prádla?Back