20/6 – 30/9

Krajina – řeč společná
Landscape as a common ground


Pro krajinu existuje mnoho definic, vždy je však vnímána jako větší celek. Společným jmenovatelem je její celistvost a spojitost. Kontinuita krajiny umožňuje pohyb, provázanost a plynulost jednotlivých struktur, prostupnost a komunikaci. Spojitost krajiny je základem její existence a nezbytnou podmínkou její životaschopnosti. Jedním ze současných úkolů krajinářské architektury je odstraňování bariér, které v krajině postupně vznikaly v důsledku vývoje lidské civilizace.


Výstava přináší přehled různorodých krajinářských intervencí, jež se snaží tyto bariéry překonat. Jsou tu revitalizace vodních struktur, obnova krajinné tkáně i vytváření funkčních propojení pro pěší a pro cyklisty. Představená díla se vyznačují kvalitní architekturou, jejíž krása pramení z funkčnosti a ekologické vyváženosti.


Výstava, kterou organizuje IFLA Europe, shromažďuje díla krajinářské architektury ze 24 členských evropských zemí.
Urszula Forczek-Brataniec
tajemnice IFLA Europe a iniciátorka výstavy

Landscape festival - IFLA Europe Exhibition  - 1Landscape festival - IFLA Europe Exhibition  - 2Landscape festival - IFLA Europe Exhibition  - 3Landscape festival - IFLA Europe Exhibition  - 4
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK