Workshop se Sami Rintalou STUDENTSKÝ WORKSHOP

  24. – 28.4. 2019

  Ostrava

Sedmý ročník Landscape festivalu vnese v letních měsících do veřejného prostoru Ostravy zhruba 30 site-specific instalací a intervencí mnoha předních architektů, krajinářských architektů a umělců. První z těchto instalací vzešla ze studentského design & build workshopu, který se konal koncem dubna pod vedením finského architekta SAMIHO RINTALY ve spolupráci s českými kolegy. 

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOP SE SAMI RINTALOU A IVANEM KROUPOU

Ve středu 24. dubna 2019 se v budově Ostravské univerzity konala přednáška architektů Samiho Rintaly a Ivana Kroupy kteří představili své inspirativní projekty. V následujících dnech (24.–28. dubna) se konal v Ostravě studentský design & build workshop, ze kterého vzešla první instalace letošního ročníku Landscape festivalu.

Studenti UMPRUM (Ateliér Architektury 2) a VŠB-TUO (Katedra architektury) pod vedením finského architekta Samiho Rintaly, architektů Ivana Kroupy a Jany Moravcové, krajinářské architektky Pavlíny Malíkové a akademického sochaře Jakuba Gajdy společně vytvořili site-specific instalaci, která na místě zůstane až do konce července 2019. 

ZAHRADA OBEHNANÁ ZDÍ

Torzo parku za Tieto Towers je v urbanismu města koncepčně neuchopeným prostorem. Atmosféru místa dotváří domy z různorodých epoch ostravské historie, neorganizovaná cestní síť a množství krásných vzrostlých stromů. „Vzhledem k relativně krátkému času jsme se rozhodli použít k přetvoření tohoto prostoru již hotových modulů,“ komentoval koncept Sami Rintala. Pracovní skupina využila pro vytvoření mystifikace stavební ohradní panely. Inspirací byla idea vytvoření ráje, tj. místa, kde nejsme rušeni okolím, okolní zástavbou, kde jsme přímo propojeni s oblohou a vesmírnými fenomény. „Slovo paradise znamená ve staré perštině zahrada obehnaná zdí. Jako hlavní element jsme tedy zvolili plné hliníkové plotové dílce, z nichž vzniká systém koridorů směřujících do centrálního prostoru. Jejich interiér nabízí návštěvníkům zajímavý zážitek zaměřený především na místo samotné,“ říká Rintala. Pohled shora nám pak ukazuje komplexitu zvolené formy. „Pavoučí linka ovládá a transformuje celý park,“ dodává architekt Ivan Kroupa.

Instalace v jednom bodě kříží stávající cestní síť, stává se bariérou. Poukazuje tak na důležitost propojení jednotlivých území Ostravy, jednu z hlavních myšlenek Landscape festivalu.

IVAN KROUPA O WORKSHOPU:

ve středu,

v urbanismu města koncepčně neuchopený prostor,

uchopený / využívaný bezdomoveckou komunitou

ve čtvrtek,

otevřené zadání, postupná studentská radikalizace,

jeden materiál, žádná spotřeba, recyklace, ...

v pátek,

pavoučí linka ovládá / transformuje park a systém

deme dovnitř, deme ven“ v různých rovinách vnímání,

mystifikace ze stavebních ohradních panelů

v sobotu,

vernisáž, monumentální živá hudba bezdomoveckého klávesisty

přechází v upřímné rapy „je to ráj, vy jste ráj, vypadněte, ...“

Landscape festival - Aktuality - 1Landscape festival - Aktuality - 2Landscape festival - Aktuality - 3Landscape festival - Aktuality - 4Landscape festival - Aktuality - 5Landscape festival - Aktuality - 6Landscape festival - Aktuality - 7Landscape festival - Aktuality - 8Landscape festival - Aktuality - 9Landscape festival - Aktuality - 10Landscape festival - Aktuality - 11Landscape festival - Aktuality - 12Landscape festival - Aktuality - 13Landscape festival - Aktuality - 14Landscape festival - Aktuality - 15Landscape festival - Aktuality - 16Landscape festival - Aktuality - 17Landscape festival - Aktuality - 18Landscape festival - Aktuality - 19Landscape festival - Aktuality - 20
Vyhlídka s EGOÉ na haldě Ema HAPPENING

  29. 5. 2019, 18:00

  Začátek: tank u Sýkorova mostu

ZAHÁJENÍ A KONCERT SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

  30. 5. 2019, 15:00

  Amfiteátr v sadech Dr. Milady Horákové, Ostrava

Zahájení sedmého ročníku Landscape festivalu se bude odehrávat v amfiteátru „ukrytém“ za ostravským domem kultury v Sadech Dr. Milady Horákové. Nenechte si ujít kapely PORTLESS, WWW neurobeatPSYCHONAUT! Začátek doprovodného programu je naplánován na středu 29. 5. v 18 hodin, kapely vystoupí ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 17 hodin. 

Landscape festival - Aktuality - 1
Malování žáků ZUŠ na protihlukovou stěnu HAPPENING

  6. – 7. 6. 2019

  Nádraží Ostrava-střed

Žáci výtvarného oboru ZUŠ J. Valčíka v Ostravě-Porubě dostali originální omalovánky: protihlukovou stěnu noba digi. Právě vymýšlejí její výtvarné zpracování. Deset z jejich návrhů bude zdobit jak infopointy Landscape festivalu na několika místech v Ostravě, tak instalaci, kterou vytvořilo kreativní studio designcité+ pro značku mmcité+ a bude k vidění před nádražím Ostrava-střed/Železničním muzeem moravskoslezským. Děti budou své návrhy přenášet na skutečné protihlukové stěny in situ 6. června 2019. V úterý 11.6. vybere odborná komise z deseti realizovaných návrhů tři vítězné. Slavnostní představení vítězů proběhne tentýž den v rámci vernisáže venkovní výstavy Design+kilometry v 18:00. Jeden z vítězných návrhů se brzy objeví na skutečné realizaci v ostravském regionu. Děti si tedy v praxi vyzkouší, jaké to je ovlivňovat podobu veřejného prostoru, v němž žijí.

Datum malování: 6. června 2019

Místo malování: infopointy Landscape festivalu a instalace firmy mmcité+ před nádražím Ostrava-střed/Železničním muzeem moravskoslezským

Datum slavnostního vyhlášení tří vítězných návrhů: 11.6.2019, 18:00

Místo vyhlášení vítězných návrhů: venkovní výstava Design+kilometry před nádražím Ostrava-střed/Železničním muzeem moravskoslezským

Vernisáž výstavy Design+kilometry VERNISÁŽ

  11. 6. 2019, 18:00

  Nádraží Ostrava - střed

Venkovní výstava Design+kilometry představí několik staveb dopravní infrastruktury v Česku, na Slovensku a v Polsku a přiblíží proces jejich vzniku, od prvního návrhu po konečnou realizaci. Výstava nabídne zajímavý vhled do způsobu, jakým je uplatňován design v projektech velkého měřítka. Součástí expozice budou také ukázky prací dětí z ostravské ZUŠ J. Valčíka, které výtvarně zpracovaly protihlukovou stěnu noba digi. Tato bariéra je vyrobena z recyklovaných pneumatik a navržena tak, že poskytuje prostor k výtvarnému vyjádření, což si už několikrát vyzkoušely děti ze škol právě v místech, kde je tato stěna realizována.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý 11. června v 18:00. Součástí vernisáže bude i vyhlášení výsledků soutěže o tři vítězné dětské návrhy na protihlukovou stěnu, z nichž jeden se v brzké době objeví na skutečné realizaci v ostravském regionu. Hudební program zajistí děti ze souboru Porubští trubači ze ZUŠ J. Valčíka.

Čas: úterý 11. června v 18:00

Místo: instalace firmy mmcité+ před nádražím Ostrava-střed/Železničním muzeem moravskoslezským

Vernisáž výstav Industriální topografie – architektura konverzí ČR a Artscape Norway VERNISÁŽ

  11. 6. 2019, 17:00

  Forum Nová Karolina

Komentovaná projížďka po instalaci Kolos of Ostrava HAPPENING

  12. 6. 2019, 17:00

  začátek: Loděnice pod hradem

Sdílené umění ve sdíleném prostoru DEBATA

  19. 6. 2019 17:00

  Plato, Ostrava

Jakou roli dnes může sehrávat vizuální umění ve veřejném prostoru našich měst? 
Umíme nastavit vhodné parametry debaty mezi politickou reprezentací, odbornou veřejností a občany?
Prezentace různých přístupů architektů, umělců a kurátorů.
 
účastníci debaty: 
Rostislav Koryčánek/šéfkurátor Moravské galerie v Brně
Irakli Eristavi/ architekt/Zero Zero
Marcel Fišer/ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu
Jakub Kopec/architekt/n-1
Marek Pokorný/ředitel Plato Ostrava
Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc./profesor pro obor dějiny architektury a ochrana památek, kurátor a spolukurátor výstav: Veřejný prostor CZ – Krajina města, Brno, Praha 2017; Zelená architektura.cz
Richard Vodička/mmcité+
 
moderuje: Dan Merta/ředitel GJF
pořadatelé: Landscape festival Ostrava 2019 a PLATO
Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel KONFERENCE A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019

  20. 6. 2019, 10:00 až 18:00

  Svět techniky, Ostrava

Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně pořádá konferenci Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel a vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2019. Konference bude věnovaná zeleným střechám ve městech, příkladům jejich využití i nástrojům pro podporu jejich výstavby. Těšit se můžete na ukázky realizací od nás i ze zahraničí. 

Zelené střechy patří mezi tzv. přírodě blízká opatření využívající zelenou a modrou infrastrukturu. Svou nezastupitelnou roli mají především v hustě zastavěných územích měst, kde se nachází minimum zeleně. Chybějící zeleň dokážou vhodně nahradit. Vegetace zelené střechy mimo jiné zadržuje vodu, má tepelně izolační funkci, čímž se snižují náklady na chlazení budov a v omezené míře i na jejich vytápění, ukládá CO 2 a zachycuje škodlivé látky z ovzduší. Zeleň plní i estetickou funkci. Poskytováním tohoto širšího spektra přínosů se zelené střechy liší od opatření založených na šedé infrastruktuře, která mají povětšinou technickou povahu a plní pouze základní funkci. 


KONFERENCE JE URČENA PRO ZÁSTUPCE STÁTNÍ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY, PROJEKTANTY, STAVEBNÍ A ZAHRADNICKÉ FIRMY, DEVELOPERY.
Vložné: 1 450 Kč + 21 % DPH, členové SZÚZ a studenti 1050 Kč + 21 % DPH
Vložné zahrnuje účast na konferenci, tištěné materiály, oběd, 2 x coffeebreak.


Registrace na www.zelenestrechy.info do 31.5. 2019.
Počet míst je omezen.

Více informací naleznete na stránce organizace nebo facebooku události.

 

Landscape festival - Aktuality - 1Landscape festival - Aktuality - 2
Dobrodružství architektury v Ostravě MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ARCHITEKTURY

  8. – 12. 7. 2019

  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Stavební fakulta, Katedra architektury

Dobrodružství architektury v Ostravě

Mezinárodní letní škola architektury
8. - 12. července 2019

Téma pro rok 2019: MĚSTSKÁ DIVOČINA
 
Organizátor: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Stavební fakulta, Katedra architektury, LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA 2019
Lektoři: Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. a Tomáš Čech

Program letní školy je v roce 2019 zaměřen na různé aspekty divokosti ve městě. Letní škola se soustředí na (post)industriální Ostravu z různých perspektiv. Budeme zkoumat historii, současnost a transformaci Ostravy do udržitelné podoby města a regionu. Budeme se zajímat o změny v chování lidí a proměny krajiny a veřejného prostoru. Program letní školy bude obsahovat návštěvy zkoumaných míst a přednášky v terénu. Důležitou součástí budou skupinové a individuální architektonické hry zaměřené na alternativní metody zprostředkování poznání architektury a hledání architektonických řešení.
 

Více informací naleznete zde.

 
 
 
Landscape festival - Aktuality - 1
Krajina, město, veřejný prostor MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

  23. 9. 2019

  Ostrava

Bilaterální konference na téma udržitenosti městské krajiny.

INDUSTRIÁLNÍ MĚSTSKÁ KRAJINA: výzvy a budoucnost MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

  9. – 10. 10. 2019

  Gong (malý sál), DOV, Ostrava

Archiv

Sami Rintala a Ivan Kroupa | Projekty PŘEDNÁŠKA

  24. 4. 2019, 17:00

  Ostravská univerzita, Českobratrská 16 budova B, místnost 214

Landscape festival a Ostravská univerzita vás zvou na přednášku renomovaných architektů, kteří přijedou do Ostravy přednášet o svém dosavadním díle a působení. Vstup na přednášku je zdarma. Více informací naleznete zde

Biografie Sami Rintaly zde.

Prague pixel od mmcité1 získala Red dot award 2019 INSTALACE LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2018

  3. 4. 2019

  Red dot award 2019

Designéři | mmcité street furniture | David Karásek a duo Herrmann & Coufal dostali za sedací systém Pixel, z nějž vytvořili pro loňský ročník na Vítkově instalaci Prague pixel, prestižní cenu Red Dot Design Award 2019. Po úspěchu Protestního stupínku z dílny slovenských 2021 v podobě nominace Mies van der Rohe Award EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award a výběru projektu Žižkovská Highline od studia ARCHWERK do Salon dřevostaveb je to již třetí instalace Landscape festivalu, jíž se dostalo ocenění a uznání.
Popis instalace a více informací naleznete zde.

 

 

Landscape festival - Aktuality - 1Landscape festival - Aktuality - 2Landscape festival - Aktuality - 3
IDENTITA OSTRAVY - PÁTEČNÍ PŘEDNÁŠKY MĚSTO - KRAJINA - VEŘEJNÝ PROSTOR

  22. 2. 2019, 17:30

  Refill, Ostrava

Série přednášek 21. 2. a 22. 2. 2019

Landscape festival v Ostravě startuje své působení mezioborovým setkáním několika univerzit. Z úst uznávaných akademiků i místních odborníků se dozvíte o rozvoji Ostravy i jejích současných výzvách. Zajímají vás výsledky současných analýz či potenciál města? Potom patříte mezi zvané. Krajina a veřejný prostor jsou vedle staveb neméně důležitou součástí města. Venkovní prostory mají velký potenciál. Jak jej můžeme využít? Lze považovat umění ve veřejném prostoru za prostředek pro rozvoj postindustriálního města? Zajímavé osobnosti ukáží různé přístupy k této problematice na příkladu města Ostravy.

Během obou přednáškových večerů budou z úst jeho pořadatelů prezentovány hlavní myšlenky Landscape festivalu. Dalšími tématy budou:

PÁTEK 22.2.od 17:30
○ Ekonomický a sociální vývoj Ostravy
/ Mgr. Alexandr Nováček a Mgr. Vojtěch Bosák

○ Tepelný stres a Dostupnost zeleně v Ostravě
/ Mgr. Tereza Aubrechtová

○ Umění ve veřejném prostoru na příkladu Košic
/ doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ph.D.

Akce je zdarma. Počet míst na akci je však omezen, je nutné se zaregistrovat. Pro účastníky víkendového workshopu je místo automaticky rezervováno.

Registrace na páteční termín 22. 2. 2019:
http://conbri.com/event/identita-ostravy-prednaskove-vecery-lfo-2019-1

Identita Ostravy - ČTVRTEČNÍ přednášky MĚSTO - KRAJINA - VEŘEJNÝ PROSTOR

  21. 2. 2019, 17:30

  Refill, Ostrava

Série přednášek 21. 2. a 22. 2. 2019

Landscape festival v Ostravě startuje své působení mezioborovým setkáním několika univerzit. Z úst uznávaných akademiků i místních odborníků se dozvíte o rozvoji Ostravy i jejích současných výzvách. Zajímají vás výsledky současných analýz či potenciál města? Potom patříte mezi zvané. Krajina a veřejný prostor jsou vedle staveb neméně důležitou součástí města. Venkovní prostory mají velký potenciál. Jak jej můžeme využít? Lze považovat umění ve veřejném prostoru za prostředek pro rozvoj postindustriálního města? Zajímavé osobnosti ukáží různé přístupy k této problematice na příkladu města Ostravy.

Během obou přednáškových večerů budou z úst jeho pořadatelů prezentovány hlavní myšlenky Landscape festivalu. Dalšími tématy budou:

ČTVRTEK 21.2.od 17:30
○ Urbanistické a architektonické souvislosti Ostravy
/ Mgr. Martin Strakoš

○ Bariéry centra Ostravy / Ing. arch. Pavel Řihák

○ Umění ve veřejném prostoru / MgA. Pavel Karous, Ph.D.

○ Revitalizace brownfields / Ing. Daniel Matějka, Ph.D

Registrace na čtvrteční termín 21.2.2019:
http://conbri.com/event/identita-ostravy-prednaskove-vecery-lfo-2019

PÁTEK 22.2.od 17:30
○ Ekonomický a sociální vývoj Ostravy
/ Mgr. Alexandr Nováček a Mgr. Vojtěch Bosák

○ Tepelný stres a Dostupnost zeleně v Ostravě
/ Mgr. Tereza Aubrechtová

○ Umění ve veřejném prostoru na příkladu Košic
/ doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ph.D.

Akce je zdarma. Počet míst na akci je však omezen, je nutné se zaregistrovat. Pro účastníky víkendového workshopu je místo automaticky rezervováno.

 

Studentský architektonický workshop MULTI-OBOROVÝ WORKSHOP

  21. 2. – 24. 2. 2019

  Provoz Hlubina, Ostrava

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK