Workshop se Sami Rintalou STUDENTSKÝ WORKSHOP

  24. – 28.4. 2019

  Ostrava

Biografie Sami Rintaly zde.

Přednáška Sami Rintaly PŘEDNÁŠKA PŘEDNÍHO FINSKÉHO ARCHITEKTA A UMĚLCE

  25. 4. 2019

  Ostrava

Biografie Sami Rintaly zde.

ZAHÁJENÍ LANDSCAPE FESTIVALU

  30. 5. 2019

  Ostrava

Debata o umění ve veřejném prostoru VEŘEJNÁ DEBATA

  19. 6. 2019

  Plato, Ostrava

Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel KONFERENCE A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019

  20. 6. 2019

  Ostrava

Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně pořádá konferenci

Zelené střechy jako součást


zelené infrastruktury sídel

20. červen 2019, Ostrava

a vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2019

Budování zelených střech je typickým příkladem pozitivní externality – tedy situace, kdy jeden ekonomický subjekt svou činností prospívá ostatním, aniž by tyto ostatní subjekty za svůj zvýšený užitek platily. Vegetace zelené střechy mimo jiné zadržuje vodu, má tepelně izolační funkci, čímž snižuje náklady na chlazení a vytápění budov, ukládá CO2 a zachycuje škodlivé látky v ovzduší. Zadržováním dešťové vody odlehčují zelené střechy kanalizační síti při přívalových deštích. Zeleň na střechách snižuje prašnost a hlučnost, podporuje biodiverzitu živočišných druhů, vytváří příjemné prostředí k odpočinku – to vše na plochách, které jsou dosud v drtivé většině nevyužité. Poslední dobou tvoří zeleň na budovách i podzemních objektech (parkoviště, tunely, komunikace) účinné řešení v evropských adaptačních strategiích měst na změny klimatu, jelikož díky svým přínosům má potenciál významně zvýšit kvalitu životního prostředí ve městech.

Cíl konference:

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost zástupců státní správy a samosprávy, odborných kruhů i  veřejnosti o významu a funkcích zelených střech, jejich navrhování, provádění a péče o ně. Předkládaný projekt má přispět k tomu, aby se budování zelených střech stalo standardním, odpovědným řešením pro každou nově budovanou, případně i stávající budovu, pokud to její statické řešení umožní. Zároveň má přispět k tomu, aby nově zvolená zastupitelstva měla možnost získat informace o důvodech a možnostech podpory výstavby zelených střech.

Témata konference:

VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ ZELENÝCH STŘECH –  Standardy pro navrhování, provádění a údržbu

Funkce zelených střech, střešní konstrukce pro zelené střechy, funkční vrstvy

– vlastnosti a požadavky

Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech

Přednášející: Ing. Pavel Dostál, autor stejnojmenné publikace, zástupce sekce Zelené střechy v mezinárodní organizaci EFB

UPFARMING – pěstování užitkových plodin na střechách

Zelené střechy, balkóny, fasády  představují příležitost pro pěstování užitkových plodin. Cílem není primárně ekonomický užitek, jde především o užitky sociální a ekologické.

ZELENÉ STŘECHY V ČESKÉ REPUBLICE – PŘÍKLADY

Představení nejúspěšnějších děl v soutěži Zelená střecha roku 2018.

ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

INDUSTRIÁLNÍ MĚSTSKÁ KRAJINA: výzvy a budoucnost MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

  8. – 9. 10. 2019

  Gong (malý sál), DOV, Ostrava

Archiv

IDENTITA OSTRAVY - PÁTEČNÍ PŘEDNÁŠKY MĚSTO - KRAJINA - VEŘEJNÝ PROSTOR

  22. 2. 2019, 17:30

  Refill, Ostrava

Série přednášek 21. 2. a 22. 2. 2019

Landscape festival v Ostravě startuje své působení mezioborovým setkáním několika univerzit. Z úst uznávaných akademiků i místních odborníků se dozvíte o rozvoji Ostravy i jejích současných výzvách. Zajímají vás výsledky současných analýz či potenciál města? Potom patříte mezi zvané. Krajina a veřejný prostor jsou vedle staveb neméně důležitou součástí města. Venkovní prostory mají velký potenciál. Jak jej můžeme využít? Lze považovat umění ve veřejném prostoru za prostředek pro rozvoj postindustriálního města? Zajímavé osobnosti ukáží různé přístupy k této problematice na příkladu města Ostravy.

Během obou přednáškových večerů budou z úst jeho pořadatelů prezentovány hlavní myšlenky Landscape festivalu. Dalšími tématy budou:

PÁTEK 22.2.od 17:30
○ Ekonomický a sociální vývoj Ostravy
/ Mgr. Alexandr Nováček a Mgr. Vojtěch Bosák

○ Tepelný stres a Dostupnost zeleně v Ostravě
/ Mgr. Tereza Aubrechtová

○ Umění ve veřejném prostoru na příkladu Košic
/ doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ph.D.

Akce je zdarma. Počet míst na akci je však omezen, je nutné se zaregistrovat. Pro účastníky víkendového workshopu je místo automaticky rezervováno.

Registrace na páteční termín 22. 2. 2019:
http://conbri.com/event/identita-ostravy-prednaskove-vecery-lfo-2019-1

Identita Ostravy - ČTVRTEČNÍ přednášky MĚSTO - KRAJINA - VEŘEJNÝ PROSTOR

  21. 2. 2019, 17:30

  Refill, Ostrava

Série přednášek 21. 2. a 22. 2. 2019

Landscape festival v Ostravě startuje své působení mezioborovým setkáním několika univerzit. Z úst uznávaných akademiků i místních odborníků se dozvíte o rozvoji Ostravy i jejích současných výzvách. Zajímají vás výsledky současných analýz či potenciál města? Potom patříte mezi zvané. Krajina a veřejný prostor jsou vedle staveb neméně důležitou součástí města. Venkovní prostory mají velký potenciál. Jak jej můžeme využít? Lze považovat umění ve veřejném prostoru za prostředek pro rozvoj postindustriálního města? Zajímavé osobnosti ukáží různé přístupy k této problematice na příkladu města Ostravy.

Během obou přednáškových večerů budou z úst jeho pořadatelů prezentovány hlavní myšlenky Landscape festivalu. Dalšími tématy budou:

ČTVRTEK 21.2.od 17:30
○ Urbanistické a architektonické souvislosti Ostravy
/ Mgr. Martin Strakoš

○ Bariéry centra Ostravy / Ing. arch. Pavel Řihák

○ Umění ve veřejném prostoru / MgA. Pavel Karous, Ph.D.

○ Revitalizace brownfields / Ing. Daniel Matějka, Ph.D

Registrace na čtvrteční termín 21.2.2019:
http://conbri.com/event/identita-ostravy-prednaskove-vecery-lfo-2019

PÁTEK 22.2.od 17:30
○ Ekonomický a sociální vývoj Ostravy
/ Mgr. Alexandr Nováček a Mgr. Vojtěch Bosák

○ Tepelný stres a Dostupnost zeleně v Ostravě
/ Mgr. Tereza Aubrechtová

○ Umění ve veřejném prostoru na příkladu Košic
/ doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ph.D.

Akce je zdarma. Počet míst na akci je však omezen, je nutné se zaregistrovat. Pro účastníky víkendového workshopu je místo automaticky rezervováno.
 

Studentský architektonický workshop MULTI-OBOROVÝ WORKSHOP

  21. 2. – 24. 2. 2019

  Provoz Hlubina, Ostrava

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK