Sídliště

Celá oblast Krnovska představuje jednu z nejstarších oblastí u nás, ve které můžeme najít a navštívit mnoho důkazu dávného osídlení, včetně středověkých hradů, tvrzí i sakrálních staveb. Na prvním a druhém cvilínském kopci, se našli důkazy o osídlení člověkem ve starší době kamenné v podobě kamenných nástrojů, pazourků apod. Já sám jsem vyrůstal na úpatí těchto dvou kopců a mnohokrát jsem je navštívil v jejich autentické atmosféře, místa z dobrým rozhledem do všech směrů, které podporují pocit bezpečí, ostatně důkazem toho je i zřícenina hradu Šelenburk ze 13. stol. tyčící se nad údolím už pouze jako symbolický strážce města. Myslím si že jedinečnost tohoto místa přilákala jíž pravěkého člověka, který se rozhodl, že zde bude žít i kvůli bohatství přírodních zdrojů pro obživu. Dívám se na časovou osu dlouhou cca 3 miliony let historie osídlení Krnovska a uvědomuji si, kolik generací zde žilo a zaniklo. Je to spíše jakási fascinace časem jako takovým, nepřekonatelná propast nekonečna, která mně nutí porovnávat dřívější se současným mizející v budoucím, jako výchozí bod nahlížení na svět a svůj život v kontextu času.

Při příležitosti 9. ročníku Landcape festivalu jsem si připravil projekt s názvem „Sídliště“. První myšlenkou bylo doplnění, nebo rozšíření urbanistické koncepce SPC (Sídliště Pod Cvilínem) podle vlastního návrhu „pravěké světničky“ bez oken navazující na tradici osídlování Krnovska. Tento objekt je situován do krajiny sídliště v bezprostřední blízkosti prvního cvilínského kopce. Je zhotoven z přírodních materiálů dřeva a hlíny, které jsou nejstaršími stavebními materiály, a je umístěn na malém pahorku uprostřed zmiňovaného sídliště. U samotného objektu jsem uvažoval nad funkcí a také nad dočasnou koncepcí celého festivalu. Rozhodl jsem se pro efemérní čistě vizuální objekt, který bude v průběhu třech měsíců

odolávat povětrnostním vlivům bez střechy a bude tak od začátku vzniku odkázán k zániku, stejně jako pravěké sídliště o kterých nevíme téměř nic. Další myšlenka projektu byla představa vytvořit místo, které bude symbolizovat klid a představu příjemné intimní (veřejné) izolace mezi hustou zástavbou bytových panelových domů. Situace, kterým v současnosti musí člověk téměř na celém světě čelit, udělaly z odpočinkové izolace jakousi noční můru, strach z venkovního světa se stal postrachem při navazování a udržování sociálních vztahů. Doufám, že tento negativní dopad nucené izolace časem zanikne stejně jako objekt hliněné světničky, či pravěkého sídliště.

Landscape festival - Sídliště - 1Landscape festival - Sídliště - 2Landscape festival - Sídliště - 3
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK