SLOUP 21

Dílo tematizuje vztah duchovna a materiálna, v kontrastu jemnosti a hrubosti a v otázce rozdílného společenského vnímání globálních hrozeb. Sloup se stává portálem mezi dobou minulou a dobou budoucí a jakousi konstantou na časové ose; navždy označí jeden konkrétní bod v čase.

Inspirace morovými sloupy je viditelná v parafrázování těchto monumentálních sochařských děl a přebírání jejich základních znaků. Záměrná podobnost v siluetě obou sloupů spolu s nefigurativními detaily vytvářejí určité napětí. Socha je citací morového sloupu v kontextu dnešní doby.

Forma odkazuje na řemeslnou stránku technik sochařského umění. Kontrast různých povrchových úprav betonu, site-specific charakter a estetika nahodilosti tvoří unikátnost této skulptury.

Monumentální betonový sloup definuje nový prostor před Poliklinikou Krnov na náměstí Hrdinů; stává se symbolem znovuzrození života po fiktivní apokalypse. To, co zbylo po člověku, se rozpadá. To, co zůstalo z přírody, roste.

Poděkování:

Instalaci podpořila společnost EDS Trade s.r.o

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK