KONFERENCE UMĚNÍ MĚSTO (Z)MĚNÍ

  21. 9. 2023, 10h

  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Konference UMĚNÍ MĚSTO (z)MĚNÍ se pokusí prozkoumat společný aspekt aktivit ve veřejném prostoru (nejen) v regionu Vysočiny. Aktuální možné přístupy ke kurátorování umění ve veřejném prostoru zrekapituluje za účasti některých hybatelů tohoto dění a zamyslí se nad dalšími možnostmi přístupu k umění, které je umístěno venku, tedy mimo galerie a zamyslí se i nad narůstající rolí veřejnosti a komunit jako spoluvytvářejícího aspektu.

Z přednášejících přislíbil účast sochař Pavel Karous, autor projektu Vetřelci a Volavky, který ukáže také historii principu „procenta na umění“, nebo Marie Foltýnová z Umění pro město. Marie Foltýnová představí nové principy, které se podařilo zavést pro kvalitní umění umisťované v ulicích v pražském kontextu. Další z přednášejících bude Tereza Nováková, která představí principy kurátorství umění ve veřejném prostoru v zahraničí a chybět nebude ani představení, na jakém principu umisťuje umění do veřejného prostoru v sousedním Humpolci nebo zamyšlení se právě nad tím, jak reflektuje aktuální principy region Vysočiny na příkladu komunit a malých galerií, a jaká je problematika zahrnování jejich výstupů jako rovnocenných výstupů s veřejnými zakázkami v oblasti Vysočiny.

Součástí konference bude také komentovaná prohlídka Landscape festivalu, komentovaná prohlídka výstavního bloku Krajinou komunit, nebo debata s kulturními aktéry a zástupci municipality.

Všechny části konference jsou přístupny zdarma, registrace je třeba pouze pro větší skupiny (umělecké školy, gymnázium atd.), jimž je konference otevřena také.

Pro více informací klikněte zde. 

Program konference:

10:00 Pavel Karous: Percent for Art
sochař, kulturní publicista a autor projektu Vetřelci a volavky
Abychom dostali skutečně současné umění do veřejného prostoru jinou než ilegální cestou, je zapotřebí znovu zavést procento na umění z rozpočtu městské veřejné stavby. Metodiku podpory umisťování umění ve veřejném prostoru přitom můžeme bezproblémově převzít ze západních měst a států. Většina západoevropských, severoamerických či australských států k tomuto účelu používá kulturní politiku „Percent for art“. Co to je systém Percent for Art? přednáší sochař Pavel Karous.

11:30 komentovaná prohlídka intervencí Landscape festivalu s jeho kurátorem, Danielem Mertou.

12:30–14:00 obědová pauza

14:00 Marie Foltýnová /GHMP/: Umění pro město – město pro umění
Jak lze s veřejným prostorem a veřejným uměním pracovat na úrovni města.
Galerie hlavního města Prahy je od zavedení programu Umění pro město v roce 2020 odborným garantem a organizujícím subjektem krátkodobých uměleckých projektů, které podporují implementaci různých forem současného umění v městských periferiích mimo přetížené historické centrum.

14:45 Tereza Nováková: Kurátorování dočasného umění ve veřejném prostoru jako běh po žhavých uhlících
Umění ve veřejném prostoru dnes zaznamenává boom. Objevuje se ve městech, na vesnicích, na periferii i ve volné krajině – na místech očekávatelných i na těch méně. To dočasné je výzkumem, procesem, sdílením, zážitkem, hrou, angažovaným gestem, ale také stavbou či urbanismem a mnohým více… Neustále prověřuje kvality vztahů a navazuje dialog – interaktivitu, spolupráci či otevřenost. Je zkoumavé, komunikující, ale též zábavné? Jaké kurátorské principy a strategie jsme si ještě dostatečně neosvojili, které naopak preferujeme a děláme? S přibýváním témat týkajících se spolupráce, recyklace (ekologie) citlivosti a péče se objevují též námi známé DIY přístupy, včetně sdílení. Ovšem neznamená to, že tomu vždy rozumíme stejně. Přednáška reflektuje na příkladech dobré praxe rozdíly mezi přístupem u nás a ve střední Evropě.

15:30 Petr Kovář: Všude dobře, doma nejlíp
Vstup kurátora a umělce Petra Kováře reflektuje některé spolkové aktivity regionu
a jejich příspěvek k posunu od site-specific strategie k people-specific. Zahrne i komunity obsažené ve výstavě Make friends, not art.

16:00 Martina Hončíková: Krátký vstup o zkušenosti umění ve veřejném prostoru v sousedním Humpolci

16:30 Michal Kudrnáč: Situace umění ve veřejném prostoru ve východních Čechách

17:00 Panelová diskuse s přednášejícími a zástupci municipality a městských organizací

18:00 Společné setkání s komentovanou prohlídkou výstavního bloku Krajinou komunit

 

Konference je otevřena široké veřejnosti a je zcela zdarma.

Rezervace míst na akci je nutná pouze pro větší skupiny 10+ osob.

kontaktní osoba: MgA. Lucie Nováčková / tel. 737 780 274 / novackova@ogv.cz

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10Landscape festival - Doprovodný program - 11Landscape festival - Doprovodný program - 12Landscape festival - Doprovodný program - 13Landscape festival - Doprovodný program - 14
VZPOMÍNKY NA JIHLAVU| Vladimír Sitta a Zdeněk Sendler debata

  13. 9., 18h (17:30 doprovodný program)

  střecha Brány Matky Boží ul. Věžní 4785, Jihlava

VZPOMÍNKY NA JIHLAVU

VLADIMÍR SITTA | ZDENĚK SENDLER

 

KLASICI ČESKÉ KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY

DEBATUJÍ O VEŘEJNÉM PROSTORU (NEJEN) JIHLAVY

13. ZÁŘÍ OD 18.00

  • v 17:30 Představení instalace Řeka Jihlava, 2022–2023 – Jolana Havelková, Matěj Kolář

střecha Brány Matky Boží

ul. Věžní 4785, Jihlava

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10Landscape festival - Doprovodný program - 11Landscape festival - Doprovodný program - 12Landscape festival - Doprovodný program - 13Landscape festival - Doprovodný program - 14Landscape festival - Doprovodný program - 15Landscape festival - Doprovodný program - 16Landscape festival - Doprovodný program - 17
ZRCADLO KRAJINY

  26. 8. od 10:30

  Fara u kostela sv. Václava, Branišov

2023 Landscape festival | Fara Branišov Open

Branišov, fara u kostela sv. Václava

sobota 26. srpna 2023 od 10:30

 

Malá komorní akce ve znamení okolní krajiny, landartu, vzpomínek na tvorbu Ivana Kafky a budoucnosti Jihlavy.

Program

10:30 Anika Chalupská, Jihlava budoucnosti, beseda

14:00 Olga Svobodová, Tělo v krajině, procházka

17:00 Martin Janíček, Voda – zrcadlo krajiny, zvuková performance

19:00 Autorské čtení Stanislava Hausvatera

 

 

Anika Chalupská, Jihlava budoucnosti, beseda

Bude Jihlava v roce 2040 ekonomickým tahounem regionu, bezpečným přístavem pro starší generaci nebo udržitelným regionálním centrem? A jaký to bude mít vliv na nás a na okolní obce? Pojďme se společně zamyslet nad třemi možnými scénáři vývoje města Jihlavy a diskutovat naše pohledy na budoucnost. Kdo má zájem se na debatu připravit, nechť si poslechne několik krátkých audiopříběhů z Jihlavy v roce 2040. https://storymaps.arcgis.com/stories/0b60a255fb9343e6a15c238aa28c9c2b. Anika chalupská je geografka a humanitní environmentalistka, specialistka na strategické městské plánování (JIhlava, Jablonec nad Nisou).

Martin Janíček

Voda – zrcadlo krajiny

Zvuková performance inspirovaná místní povahou a tvaroslovím krajiny Vysočiny.

Modifikace obrazu krajiny pomocí zvuku. Obec Branišov, jeden z pramenů Želivky. Místo, které autora fascinuje. Akce určená do prostředí krajiny, ideálně pramen nad obcí Branišov.

Vybavení: Pohyblivé zrcadlo, plošný reproduktor, zesilovač, hudební nástroj, nahrávky vody, bateriový zdroj. Práci se zrcadly se věnuje od r.2002. Martin Janíček je zvukový umělec, sochař a hudebník zkoumá akustické kvality různých materiálů a prostorů od roku 1990. Tvoří vlastní hudební nástroje, vytváří interaktivní zvukové objekty a instalace, radio art, řeší prostorové projekty, v poslední době sonifikacie architektury. Tvoří též vizualní partitury a další mezioborové výstupy ve spojitosti se zvukem. Systematicky pracuje na propojení zvuku, objektu a prostoru. Studoval na AVU Praha.

 

Olga Svobodová

Tělo v krajině

Procházka po místech v okolí Branišova s vedenými aktivitami zaměřenými na vnímání prostoru, ponoření se do okolní přírody, zpřítomnění prostřednictvím našich smyslů, hlubší uvědomění sebe sama a svých vnitřních prožitků v krajině. Návrat k tomu, co je nám vlastní… Budeme pracovat technikami tanečně-pohybové terapie, bioenergetiky a mindfulness. Přirozeným a zábavným způsobem rozšíříme naše vnímání a kreativní schopnosti. S sebou potřebujete jen pohodlné boty do proměnlivého terénu, oblečení neomezující v pohybu a chuť zkoušet a experimentovat. Vhodné i pro větší děti:) Olga Svobodová je tanečně pohybovou terapeutkou, koučkou a lektorkou seberozvojových a tanečních kurzů. Je členkou Asociace tanečně pohybové terapie ČR (TanTer), má výcvik instruktora jógy, PortDeBras a kurzy mindfulness a flamenco terapie. Vede tanečně-pohybové workshopy a kurzy intuitivního tance a stylů Body & Mind, účastní se pohybově-seberozvojových projektů (např. Infra-Ordinary Lab na letošním Pražském quadriennale).

 

Stanislav Hausvater

Stanislav Hausvater je básník a sedlák, žije na Vysočině nedaleko Havlíčkova Brodu. Většinu svého života prožil v obci Mírovka (před válkou Frýdnava); selskému stavení, v němž žije, se přezdívá Obrtlík. Od roku 2021 je správcem Reynkova petrkovského sídla.V témže roce mu v bibliofilské řadě Luboše Drtiny vyšla kniha Psáno vidlema. Hausvaterovy neučesané verše občas prozrazují drsnou „undergroundovou“ inspiraci – jejich autor koneckonců dodnes působí v kapele Krmná prasečí směs. Jeho pohled však spíš než nesmlouvavý vzdor provází sebeironický odstup.

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6
KOLEM ŘEKY komponované odpoledne s umělci, spojené s návštěvou instalací věnovaných řece Jihlavě

  15. 8.

  OGV

KOLEM ŘEKY
● Komponované odpoledne s umělci, spojené s návštěvou instalací, věnovaných řece Jihlavě v rámci programu Landscape festivalu a programu OGV.

● v úterý 15. 8. 2023 v 15h

➜ 15:00 prohlídka instalace MN 21 v Jihlavském podzemí s autorkou Jolanou Havelkovou a procházka po jednotlivých místech instalace Řeka Jolany Havelkové a Matěje Koláře.
SRAZ v 14:50 u vchodu do Jihlavského podzemí, Hluboká 1

➜ 17:00 diskuze s Rodrigem Paglierim o jeho projektu Krajina – radiomapa Jihlavy
OGV – zvuková galerie IGLOO, Komenského 10

➜ Na závěr proběhne zvuková vycházka s Rodrigem Paglierim na tajné místo
překvapení

● Připojit se můžete kdykoliv v průběhu odpoledne, pro přesnou lokaci volejte 737 780 274 (Lucie Nováčková, kurátorka OGV).

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9
Za mihulí potoční tam a zpátky

  6. 8. 2023

  sraz v 10:00 v OGV Komenského 10, Jihlava

Za mihulí potoční tam a zpátky

Zveme vás na nedělní putování k jednomu z údajných pramenů Želivky. Napřed si v přítomností chilského zvukového umělce Rodriga Paglieriho prohlédneme instalaci v galeri IGLOO, kde je úvodní část jeho projektu Krajina - radiomapa Jihlavy, ve které zvukově zaznamenal cestu podle řeky Douro v Portu, kde žije. Druhá část projektu probíhá právě teď v okolí řeky Jihlavy a propojí dvě geograficky i kulturně vzdálená města i povodí. Potom se s Rodrigem, vybaveným radio batohem, ve kterém má analogový rádio vysílač, FM anténu a mikrofon vydáme směrem na faru do Branišova, kde si v rámci probíhajícího Landscape festivalu prohlédneme několik instalací od Kosmo_nauty, Evy Jiřičky, Jana

Haubelta a Jana Bartoše a v okolí foto dokumentaci zemních prací Ivana Kafky z 70 a 80 let. Nedaleko nad vískou Branišov je v přírodní památce Hajnice prameniště Hejnického a Kladinského potoka kde byla nedávno objevena kriticky ohrožená mihule potoční. Mihule potoční se vyskytuje výhradně ve sladkých tekoucích a čistých vodách s jemnými bahnitými náplavami, kde jsou larvy zahrabány v jemném sedimentu. Mihule se živí především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky rostlin. Žijí v severozápadní části Evropy. Na jihu zasahuje do řek západní části Apeninského poloostrova. Česká republika leží na hranici evropského areálu rozšíření mihule potoční, v našich povodích se nachází pouze několik izolovaných (sub)populací. Nedělní odpoledne s pohoštěním završíme kolem ohníčku.

PROGRAM:

Neděle, 6.8. sraz v 10:00 v OGV Komenského 10 a krátká prohlídka výstavy Krajina- Radiomapa Jihlavy s umělcem Rodrigem Paglierim

10:40 odjezd z autobusového nádraží do Větrného Jeníkova, pěšky přes Strážník do Branišova ( vzdálenost asi 5 km)

Předpokládaný návrat do Jihlavy: 15:56 autobusem z Ústí, v Jihlavě 17:25

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8
Komentovaná procházka po veřejném prostoru Humpolce s Danem Mertou

  21. 7.

  Humpolec

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7
OBRAZ VENKOVSKÉ KRAJINY debata

  22. 6. od 18:00

  Malovaný sál, Kavárna Muzeum, Masarykovo náměstí 55

OBRAZ VESNICKÉ KRAJINY | debata

22. 6. od 18:00

Malovaný sál Muzea Vysočiny

Masarykovo náměstí 55, Jihlava

 

Účastnící debaty: Jana Tichá, Pavla Melková, Lucie Poláčková, Dan Merta

 

Témata:

romantizace, idealizace a naivizace venkova, sídel i přírodní krajiny, proměna veřejných prostor, komercializace, kulturní dědictví

 

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Teoretička a kritička architektury, zabývá se moderní a současnou architektonickou tvorbou zejména ve vztahu k přírodě a krajině, další oblastí jejího zájmu jsou přesahy architektury a výtvarného umění. Šéfredaktorka nakladatelství Zlatý řez a autorka řady knižních publikací, překladatelka z angličtiny, jako editorka připravila několik tematických čítanek architektonické teorie. Pravidelně publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Od roku 2013 jako jeden ze tří nezávislých expertů Nadace Fundació Mies van der Rohe v Barceloně nominuje za Českou republiku stavby do soutěže Evropská cena za současnou architekturu / Mies van der Rohe Award. Pedagogicky působila od roku 2003 na UMPRUM, kde založila a vedla kurs Czech 20th Century Architecture, od roku 2015 na Ústavu teorie a dějin architektury ČVUT.

 

doc. Ing. arch. PAVLA MELKOVÁ, Ph.D.

Architekta a teoretička, která diplomovala v oboru památkové péče. Doktorské studium absolvovala v oboru urbanismus a územní plánování a obhájila doktorskou práci na téma Humanistická role architektury v současné společnosti. Absolvovala Fulbrightovo stipendium na GSAPP Columbia University New York pod vedením Kennetha Framptona. Je společníkem v atelieru MCA, založeném roku 1996 spolu s architektem Miroslavem Cikánem. Věnuje se také výtvarné tvorbě, teoretické, přednáškové a publikační činnosti či pořádání výstav. Přednáší na Fakultě architektury ČVUT, Stavební fakultě ČVUT, Dopravní fakultě ČVUT a na VŠUP. Spolupracuje na výzkumných úkolech na Fakultě architektury ČVUT. V roce 2012 založila Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kterou do roku 2017 také vedla.

Mgr. Lucie Poláčková, Ph.D.

Krajinářská architektka, v minulosti působila jako odborný asistent na Ústavu zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty MENDELU v Brně. V současné době pracuje na Magistrátu města Jihlavy v Útvaru městského architekta, kde se zabývá koncepcí veřejných prostranství, ale i přesahem a návazností města a volné krajiny. Je hlavní kurátorkou letošního ročníku Landscape festivalu.

Mgr. Dan Merta

Vystudoval dějiny umění a estetiku na Filosofické Univerzita Komenského v Bratislavě. Jako kurátor připravoval výstavy na Pražském hradě, v galerii Raiffeisen stavební spořitelny a spolukurátoroval turné Machat a Velíšek. V letech 1999 – 2008 byl tajemníkem Společnosti Jindřicha Chalupeckého (produkce a kurátorství ceny pro mladé české výtvarníky do 35 let). V letech 1996 – 2000 pracoval jako vedoucí odboru kultury MČ Praha 3 – Žižkov, kde spoluzakládal novodobou tradici kulturně společenských bakchanálií: žižkovský masopust a vinohradské vinobraní. Byl jedním z iniciátorů a zakladatelů Iniciativy za novou Prahu a Tady není developerovo (2011). Od roku 2001 do roku 2022 vedl Galerii Jaroslava Fragnera. Je zakladatelem a ředitelem Landscape festivalu.

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10Landscape festival - Doprovodný program - 11Landscape festival - Doprovodný program - 12Landscape festival - Doprovodný program - 13Landscape festival - Doprovodný program - 14Landscape festival - Doprovodný program - 15Landscape festival - Doprovodný program - 16Landscape festival - Doprovodný program - 17Landscape festival - Doprovodný program - 18Landscape festival - Doprovodný program - 19Landscape festival - Doprovodný program - 20
VRSTVY JIHLAVY KOMENTOVANÁ CYKLOPROJÍŽĎKA PO LANDSCAPE FESTIVALU

  17. 6. od 14:00

  Jihlava

VRSTVY JIHLAVY – KOMENTOVANÁ CYKLOPROJÍŽĎKA PO LANDSCAPE FESTIVALU

17. 6. od 14:00

Jihlava

 

14:00–16:30

Začátek projížďky je na Masarykově náměstí – sraz u morového sloupu

 

17:00

Lodě(nice!)

Happening na suchu i na vodě v místě intervence Lodě(nice!)

Loděnice v areálu Českého Mlýna v Jihlavě

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10Landscape festival - Doprovodný program - 11Landscape festival - Doprovodný program - 12Landscape festival - Doprovodný program - 13Landscape festival - Doprovodný program - 14Landscape festival - Doprovodný program - 15Landscape festival - Doprovodný program - 16Landscape festival - Doprovodný program - 17Landscape festival - Doprovodný program - 18Landscape festival - Doprovodný program - 19Landscape festival - Doprovodný program - 20Landscape festival - Doprovodný program - 21Landscape festival - Doprovodný program - 22Landscape festival - Doprovodný program - 23Landscape festival - Doprovodný program - 24Landscape festival - Doprovodný program - 25Landscape festival - Doprovodný program - 26Landscape festival - Doprovodný program - 27Landscape festival - Doprovodný program - 28Landscape festival - Doprovodný program - 29Landscape festival - Doprovodný program - 30Landscape festival - Doprovodný program - 31Landscape festival - Doprovodný program - 32Landscape festival - Doprovodný program - 33
FARA BRANIŠOV OPEN

  10.–11. 6.

  Fara u kostela sv. Václava, Branišov

FARA BRANIŠOV OPEN  – foto Jolana Havelková, Ivan Kotačka

10.–11. 6.

Fara u kostela sv. Václava, Branišov

 

10. 6. od 14.00

14.00 Ivan Kafka – Vymezení, landartový happening

16.00 Debata „Kosmos Ivan Kafka“ – Ivan Kafka, Magdalena Juříková, Jiří Machalický

18.00 Vernisáž instalací a výstavy | Kosmo_nauty, Eva Jiřička, Jan Haubelt, Jan Bartoš

19.00 Aleš Kauer hudebně-básnické performance na motivy díla Sergeje Jesenina a Ivana Martina Jirouse

 

11. 6. od 11:00

Landartový workshop

 

14.00 Ivan Kafka – Vymezení, landartový happening, Foto: Jolana Havelková

V rámci autorovy performance dne 10. června 2023 dojde k označení míst, kde Ivan Kafka, český průkopník site-specific instalací a konceptuálního umění, v rámci svého pobytu na faře Branišov realizoval tento soubor land artových instalací.

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10Landscape festival - Doprovodný program - 11Landscape festival - Doprovodný program - 12Landscape festival - Doprovodný program - 13Landscape festival - Doprovodný program - 14Landscape festival - Doprovodný program - 15Landscape festival - Doprovodný program - 16Landscape festival - Doprovodný program - 17Landscape festival - Doprovodný program - 18Landscape festival - Doprovodný program - 19Landscape festival - Doprovodný program - 20Landscape festival - Doprovodný program - 21Landscape festival - Doprovodný program - 22Landscape festival - Doprovodný program - 23Landscape festival - Doprovodný program - 24Landscape festival - Doprovodný program - 25Landscape festival - Doprovodný program - 26
ŽIVÝ PROGRAM K VÝSTAVNÍMU BLOKU KRAJINOU KOMUNIT V OBLASTNÍ GALERII VYSOČINA

  1.6.–11. 6.

  Jihlava

ŽIVÝ PROGRAM K VÝSTAVNÍMU BLOKU KRAJINOU KOMUNIT V OBLASTNÍ GALERII VYSOČINA

1.6.–11. 6.

Jihlava

Více na: https://ogv.cz/

ODBORNÝ PROGRAM JIHLAVSKÉHO ARCHITEKTONICKÉHO MANUÁLU

  1.6.–11. 6.

  Jihlava

ODBORNÝ PROGRAM JIHLAVSKÉHO ARCHITEKTONICKÉHO MANUÁLU

1.6.–11. 6.

Jihlava

Více na: https://jam.jihlava.cz/

ZAHÁJENÍ FESTIVALU třídenní zahajovací akce festivalu, pro podrobnosti rozklikněte

  ČTVRTEK 1. ČERVNA (vernisáž od 17h.), PÁTEK 2. ČERVNA (hlavní zahájení, program od 14h ulice Jana Masaryka), SOBOTA 3. ČERVNA (program od 14h ulice Jana Masaryka, 13:30 přesun do Brtnice)

  Ulice Jana Masaryka

ČTVRTEK 1. ČERVNA

od 17:00, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY Z GALERIE VEN! a dalších výstav bloku KRAJINOU KOMUNIT

Rodrigo Paglieri: Radiomapa Jihlavy

Reinhold Zisser: Notgalerie,

Make friends, not art,

Jiří Příhoda: Intervence sochařský park Roštejn

 

PÁTEK 2. ČERVNA

od 15:00, ulice Jana Masaryka, trasa A

 

ZAHÁJENÍ FESTIVALU

14:00 módní přehlídka SUPŠ Helenín

15:00 debata o veřejném prostoru Jihlavy

16:00 koncert Academic Fools

16:00 vernisáž výstavy ZASTÁVKY UMĚNÍ (u kašny v dolní části Masarykova náměstí)

17:00 komentovaná procházka s autory site-specific instalací & výstav KRAJINOU KOMUNIT – trasa A

(sraz u kašny na dolní části Masarykova náměstí, zakončení v Oblastní galerii Vysočiny)

17:30 koncert Jazz Bandits

19:00 koncert TOOT Ensemble

 

SOBOTA 3. ČERVNA

od 10:00, ulice Jana Masaryka, trasa B, ulice Znojemská, Brtnice

 

10:00 KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA S AUTORY SITE-SPECIFIC INSTALACÍ – trasa B

sraz na ulici Jana Masaryka u kina Dukla

 

12:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY INDUSTRIÁNÍ SITUACE

Vila Palmovka, Areál společnosti MP Plastics, Znojemská 64

výstavu zahájí kurátor výstavy Benjamin Fragner / VCPD FA ČVUT

 

13:30 PŘESUN AUTOBUSEM z Vily Palmovka do Brtnice

 

14:00–22:00 LANDART BRTNICE

náměstí Svobody v Brtnici, Muzeum Josefa Hoffmanna

Petr Kvíčala, Aleš Hnízdil, Michal Sedlák, Hermann & Coufal, studenti BOKU Wien

 

14:00 komentovaná procházka s autory site-specific instalací, happeningy, performance

16:00 komentovaná prohlídka radnice města Brtnice s architektem Ladislavem Kubou

17:00 debata o ornamentu – Ondřej Chrobák, Petr Kvíčala, Dan Merta, Jakub Potůček, Richard Vodička

19:00 táborák s Janem Taborem

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10Landscape festival - Doprovodný program - 11Landscape festival - Doprovodný program - 12Landscape festival - Doprovodný program - 13Landscape festival - Doprovodný program - 14Landscape festival - Doprovodný program - 15Landscape festival - Doprovodný program - 16Landscape festival - Doprovodný program - 17Landscape festival - Doprovodný program - 18Landscape festival - Doprovodný program - 19Landscape festival - Doprovodný program - 20Landscape festival - Doprovodný program - 21Landscape festival - Doprovodný program - 22Landscape festival - Doprovodný program - 23Landscape festival - Doprovodný program - 24Landscape festival - Doprovodný program - 25Landscape festival - Doprovodný program - 26Landscape festival - Doprovodný program - 27Landscape festival - Doprovodný program - 28Landscape festival - Doprovodný program - 29Landscape festival - Doprovodný program - 30Landscape festival - Doprovodný program - 31Landscape festival - Doprovodný program - 32Landscape festival - Doprovodný program - 33Landscape festival - Doprovodný program - 34Landscape festival - Doprovodný program - 35Landscape festival - Doprovodný program - 36Landscape festival - Doprovodný program - 37Landscape festival - Doprovodný program - 38Landscape festival - Doprovodný program - 39Landscape festival - Doprovodný program - 40
VERNISÁŽ VÝSTAVY Z GALERIE VEN! a dalších výstav bloku KRAJINOU KOMUNIT

  PÁTEK 1. ČERVNA. od 17:00

  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

VERNISÁŽ VÝSTAVY Z GALERIE VEN! a dalších výstav bloku KRAJINOU KOMUNIT

Rodrigo Paglieri: Radiomapa Jihlavy

Reinhold Zisser: Notgalerie,

Make friends, not art,

Jiří Příhoda: Intervence sochařský park Roštejn

PÁTEK 2. ČERVNA

od 15:00, ulice Jana Masaryka, trasa A

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10Landscape festival - Doprovodný program - 11Landscape festival - Doprovodný program - 12Landscape festival - Doprovodný program - 13Landscape festival - Doprovodný program - 14Landscape festival - Doprovodný program - 15Landscape festival - Doprovodný program - 16Landscape festival - Doprovodný program - 17Landscape festival - Doprovodný program - 18Landscape festival - Doprovodný program - 19Landscape festival - Doprovodný program - 20
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.