Archiv

Prezentace výstupů z workshopu Pražský gordický uzel VIZE ROZVOJE LOKALITY V OKOLÍ FLORENCE

  28.10.2020

  Florenc

Výstupy z workshopu si můžete prohlédnout v přehledné brožuře zde. 

LANDSAPE FESTIVAL ŽIŽKOV 2020 SKONČIL Děkujeme všem partnerům

  30.9.2020

  Žižkov

Letošní ročník Landscape festivalu Žižkov navštívilo podle odhadů přes 50 000 osob. Děkujeme všem patnerům. Záštitu tomuto ročníku udělil náměstek primátora, Ing. Petr Hlubuček, Ministerstvo životního prostředí a Ministrestvo pro místní rozvoj. Ve spolupráci s patnácti organizacemi, za podpory 21 institucí a mediální podpory ArtMap, Radio 1 a Dopravního podniku hlavního města Prahy vzniklo 40 instalací ve veřejném prostoru. Mimo to festival zprostředkoval i bohatý doprovodný program. Na všechny partnery festivalu se můžete podívat zde

Teď už chystáme další ročník festivalu, který se tentokrát bude konat v Krnově. 

Ohlédnutí za workshopem Pražský Gordický uzel Tisková zpráva

  23. 9. 2020

  Florenc

Tiskovou zprávu k workshopu si stáhněte zde. 

Landscape festival - Aktuálně - 1Landscape festival - Aktuálně - 2Landscape festival - Aktuálně - 3Landscape festival - Aktuálně - 4Landscape festival - Aktuálně - 5Landscape festival - Aktuálně - 6Landscape festival - Aktuálně - 7Landscape festival - Aktuálně - 8Landscape festival - Aktuálně - 9Landscape festival - Aktuálně - 10Landscape festival - Aktuálně - 11Landscape festival - Aktuálně - 12Landscape festival - Aktuálně - 13Landscape festival - Aktuálně - 14Landscape festival - Aktuálně - 15Landscape festival - Aktuálně - 16Landscape festival - Aktuálně - 17
STUDENTSKÝ WORKSHOP NAVŠTÍVILI ZÁSTUPCI MAGISTRÁTU A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Pražský Gordický uzel

  18. 9. 2020

  dům RADOST

Od 15. září se dvacet pět studentů a desítka předních odborníků na urbanismus a veřejný prostor zamýšlejí na budoucí proměnou významného urbanistického celku, který se nachází v širším okolí Masarykova nádraží a autobusového terminálu Florenc.Tento dopravní brownfield nazvaný architektem Janem Sedlákem „pražský gordický uzel“ je jedním z kruciálních míst Prahy, kde by se měly podle hlavního města Prahy a IPR v příštím roce konat dvě mezinárodní urbanistické soutěže.

Městské části Praha 1, Praha 3 a Praha 8 společně s hlavním městem Prahou hledají v rámci společné koordinace kvalitní řešení pro budoucí revitalizaci a rozvoj tohoto strategického území, které by se mělo v budoucnu proměnit v plnohodnotnou městskou krajinu s vysokým podílem bydlení a kulturních aktivit. Snahou je vytvořit management plán pro rozvoj této stěžejní pražské lokality a to i za spolupráce soukromých investorů Penty, ČSAD, SŽ, aby toto území získalo program, tak jak ho získávají významné dopravní uzly v evropských metropolích.

Včerejší doprovodný program workshopu, který se uskutečnil v Domě Radost na Žižkově, navštívili první náměstek primátora Petr Hlaváček, starosta Prahy 1 Petr Hejma a radní městské části Praha 8 Tomáš Hřebík. Workshop je součástí Landscape festivalu Žižkov 2020 a jeho výsledky budou prezentovány veřejnosti v neděli 19. 9. od 17.00 ve velkém sále domu Radost.

workshop Pražský gordický uzelstarosta Prahy 1 Petr Hejma  radní pro strategický  rozvoj Prahy 8 Tomáš Hřebíkstarosta Prahy 1 Petr Hejmastarosta Prahy 1 Petr HejmaJiří Klokočka, Jan Sedlák, Petr Hlaváček  setkání v Radosti v rámci workshopu Pražský gordický uzelprvní náměstek primátora hlavního města Prahy, Petr Hlaváček vysvětluje strategii Prahy pro budoucí vývoj území v širším okolí Masarykova nádraží a Florence Dům Radost, 17.9.2020
Landscape festival spěje do finále, pokusí se rozetnout pražský gordický uzel a rozdýchá Žižkov tancem Tisková zpráva

  11. 9. 2020

  Žižkov

Čeká nás poslední měsíc Landscape festivalu 2020 na Žižkově. Tiskovou zprávu si stáhněte zde. 

Napít se z okapu? Pítko Richarda Loskota se Vrací před Žižkovskou radnici

  26. 8. 2020

  Havlíčkovo náměstí

Richard Loskot: ,,Naše veřejné pítko z dešťové vody nám ruplo. Navrhl jsem nové. Snad i hezčí, ocelové, se solárním panelem jehož energie čistí filtry a květináčem pro zbytkovou vodu. V září uděláme u něho další Pop up bar. Tuto sobotu 29.8. má pršet...tak v Lipanska 14."

Pítko najdete naproti žižkovské radnici. Ústrojí nanofiltrace vyvinuté vědcem Jakub HrůzaTechnická univerzita v Liberci původně bylo umístěno v průhledné nádobě pro pochopení principu a tématu. 

 

Studenti se mohou přihlašovat na Workshop do 20.8. Pražský Gordický uzel

  20. 8. 2020

  Praha

Landscape festival - Aktuálně - 1
Na zářijovou mezinárodní konferenci Zelené střechy se registrujte do 20. 8. Zelené střechy - vize budoucnosti

  10. 9. 2020

  Kongresové centrum VAVRUŠKA

Jménem odborné sekce Zelené střechy (ZeS) vás zveme na mezinárodní konferenci věnovanou problematice zelených střech. Jejím cílem je získat aktuální zahraniční zkušenosti s budováním zelených střech a zprostředkovat je odborné veřejnosti v České republice. Je nutné sledovat trendy v zemích, kde se zelené střechy budují již několik desetiletí. Objevují se nové výzvy – zelené střechy jako prostředek ke zvyšování biodiverzity, zelené střechy jako rozšířená obydlí, zelené střechy jako sportoviště. V neposlední řadě je nutné se věnovat také kombinaci zelených střech a fotovoltaických panelů. Důležitou roli hraje i cirkulární ekonomika a použité materiály.

 

Budování zelených střech v České republice se rychle rozvíjí, o čemž svědčí i více než dvacet děl přihlášených do letošního ročníku soutěže Zelená střecha roku. Účastníci konference se seznámí s ekonomickými důvody, proč budovat zelené střechy i se zajímavými realizacemi v ČR. Na závěr konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Zelená střecha roku 2020.

 

Podrobný program a časový harmonogram naleznete v přiložené pozvánce.

 

Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy, developery.

Vložné zahrnuje účast na konferenci, tištěné materiály, oběd, 2× coffeebreak, simultánní tlumočení do českého jazyka.

 

V případě Vašeho zájmu se zaregistrujte prosím zde: REGISTRACE na konferenci

Landscape festival - Aktuálně - 1Landscape festival - Aktuálně - 2Landscape festival - Aktuálně - 3
Komentovaná prohlídka s Jesefem Vomáčkou se bude opakovat. Žižkovem po trase Landscape festivalu

  11. 8. 2020

  Vozovna Žižkov

Nenechte si ujít další komentovanou prohlídku po trase Landscape festivalu s poutavým vyprávěním o Žižkově. Více informací zde: https://www.facebook.com/landscapefestival/events/?ref=page_internal .

Platónovu jeskyni nahradily Rané kresby Ladislav Plíhal

  5. 8. 2020

  Žižkov

Zničená instlace Platonova jeskyně byla nahrazena dílem Ladislava Plíhala Rané kresby.

Navštivte zdařile revitalizovaný vnitroblok Za Žižkovskou vozovnou.

Instalace Richarda Loskota byla poškozena, pracujeme na jejím návratu Voda pro tebe

 

 

Instalace Voda pro tebe Richarda Loskota umístěná u žižkovské radnice byla poškozena, pracujeme na její urychlené opravě a co nejbližší instalaci!

Děkujeme za pochopení!

Žižkov získal obří obraz Patrika Hábla na fasádě paneláku Tisková zpráva

  12.7.2020

  Žižkov

Tiskovou zprávu k této události si můžete stáhnout zde. 

ECHO píše o Landscape festivalu

  9/7

  Žižkov 2020

Přečtěte si článek v časopise Echo. 

Landscape festival - Aktuálně - 1Landscape festival - Aktuálně - 2Landscape festival - Aktuálně - 3
Vyjádření organizátorů Landscape festivalu Žižkov 2020 k intervenci Cesta trpělivosti

  22.6.2020

  Žižkov

V Praze dne 22. 6. 2020   

 
Rádi bych zde stručně uvedli na pravou míru smysl a účel intervence v Parku Přemysla Pittera, kterou v rámci Landscape festivalu Žižkov 2020 realizuje pan Aleš Kurz. Landscape festival je akcí, která se městskou krajinu snaží kultivovat a svými aktivitami podtrhávat její hodnoty včetně těch přírodních a přesně v tomto duchu se nese také intervence do území budoucího přirodního parku.
 
Sloupnutý metrový pás travního drnu nemá v žádném případě sloužit jako cesty, ale má se stát jakousi řadou nových biotopů vzniklých drobnou změnou prostředí. V tomto pásu je v plánu rozprostřít různé druhy půd, anorganických materiálů a živných médií tak, aby se zde vytvořila pestrá paleta stanovišť, které mají potenciál výrazně zvýšit biodiverzitu a ověřit tak budoucí potenciál této lokality. Těmito materiály by měly být například ornice z různých nalezišť, jíl, štěrk, písek, kamení, seno, kompost, anebo jen nakypřený či utužení stávající půdní profil. Prostorové řešení tohoto experimentu má svou výtvarnou koncepci, která bohužel před svým dokončením připomíná cestní síť, kterou ale být nemá. K pohybu 'parkem' by měly i po založení tohoto experimentu nadále sloužit původní vyšlapané cesty.
 
Dne 15. 6. 2020 proběhlo v této lokalitě místní šetření za účasti zástupců Městské části Praha 3,  Landscape festivalu, spolku Krásná žába a doc. Ing. Jiřího Vojara PhD. z ČZU v Praze, který je zhotovitelem probíhajícícho biologického průzkumu této lokality pro MČ. Ten se svým týmem na místě vyhodnotil, že dosavadní práce pana Kurze zde populaci obojživelníků neuškodila a že zamýšlený zásah může být za určitých podmínek pro zdejší faunu prospěšný. Bylo dohodnuto, že pan Kurz bude následující kroky (termíny, použití materiálů apod.) konzultovat právě s doc. Vojarem. Tato komunikace již probíhá a věříme, že se realizaci díla snažícího se rozšířit kvality této zajímavé přírodní (ale také městské) lokality podaří brzy dokočit.
 
Co se týče stížnosti na Českou inspekci životního prostředí podané spolkem Krásná žába, tak paní inspektorka Ing. Jana Venclová na základě terénního šetření dne 19. 6. 2020 vyhodnotila , že zde zákon porušen nebyl.
Fotky ze zahájení Landscape festivalu Žižkov 2020

 

  Žižkov BG

Landscape festival - Aktuálně - 1Landscape festival - Aktuálně - 2Landscape festival - Aktuálně - 3Landscape festival - Aktuálně - 4Landscape festival - Aktuálně - 5Landscape festival - Aktuálně - 6Landscape festival - Aktuálně - 7Landscape festival - Aktuálně - 8
Fotky z akce Plíce Žižkova Landscape festival a TANEC PRAHA

 

  Žižkov

Landscape festival - Aktuálně - 1Landscape festival - Aktuálně - 2Landscape festival - Aktuálně - 3Landscape festival - Aktuálně - 4Landscape festival - Aktuálně - 5Landscape festival - Aktuálně - 6Landscape festival - Aktuálně - 7Landscape festival - Aktuálně - 8Landscape festival - Aktuálně - 9Landscape festival - Aktuálně - 10Landscape festival - Aktuálně - 11Landscape festival - Aktuálně - 12
ZAHÁJENÍ LANDSCAPE FESTIVALU SE BUDE KONAT 19. 6. 2020 Nenechte si ujít kapelu Už jsme doma v žižkovské Beergarden

  19. 6. 2020

  BEERGARDEN ŽIŽKOV

Termín zahájení letošního ročníku už je znám! Rezervujte si páteční večer, 19. 6., na slavnostní zahájení Landscape festivalu Žižkov. Následující víkend, 20. a 21. 6., se můžete těšit na performance PLÍCE ŽIŽKOVA, na kterých spolupracujeme s TANEC PRAHA. Performance bude reagovat na instalace festivalu. Podrobnější informace budeme postupně zveřejňovat. 

PRVNÍ VLAŠTOVKOU LETOŠNÍHO LANDSCAPE FESTIVALU ŽIŽKOV JE ONLINE VÝSTAVA PRAGUESCAPE Tisková zpráva

  1. 4. 2020

  Praha

Osmý ročník Landscape festivalu věnujícího se městské krajině a veřejnému prostoru by se měl i vzhledem k situaci okolo viru COVID-19 konat na pražském Žižkově bez výrazných změn. Jeho první vlaštovkou je virtuální výstava PRAGUESCAPE, která je ke zhlédnutí na webových stránkách pořádající Galerie Jaroslava Fragnera.

Tisková zpráva k festivalu je k dispozici ke stažení zde.

PRAGUESCAPE / VÝSTAVA ONLINE Průvodce pražskou krajinářskou architekturou

  27. 3. 2020

  Praha

Výstava PRAGUESCAPE, která je dostupná také v knižní podobě jako česko-anglický průvodce, představuje výrazné projekty krajinářské architektury, jež byly realizovány na území Prahy v posledních zhruba třiceti letech. Galerie Jaroslava Fragnera umožňuje ode dneška svým návštěvníkům zhlédnutí výstavy online.

Nabízí tedy dlouhý seznam míst naší metropole, kde se lze za současné mimořádné situace spojené s epidemií viru COVID-19 bez obav odreagovat a načerpat síly. Výstava s knihou vznikla před dvěma lety v rámci Landscape festivalu Praha 2018 a jejich realizaci finančně podpořilo Hlavní město Praha. Festival tak tímto projektem ohlašuje svůj návrat do metropole a vybízí k seznámení se zdejším děním na poli současné krajinářské architektury ještě před jeho začátkem.

Prohlédnout si ji můžete ZDE.

LANDSCAPE FESTIVAL SE VRACÍ NA ŽIŽKOV

  5. 3. 2020

  Praha 3

Landscape festival se rodil v letech 2014 a 2015 právě na pražském Žižkově. Jeho první dva ročníky se konaly v areálu Nákladového nádraží a v jubilejním roce 2018 se sem vrátil svými aktivitami na vrchu Vítkov a v jeho okolí. Dodnes zde můžeme najít několik instalací jako například Pozorovatelnu od architektů Ehla & Koumara, Czechoslovak pixel skupiny designérů kolem Davida Karáska, Stoletou lípu sochařů Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy anebo schodiště s názvem Žižkovská highline z dílny studia Archwerk. To již dva roky propojuje nešťastnou křižovatku u divadla Ponec s cyklostezkou pod Vítkovem a pro mnohé je každodenní zkratkou nejen na cestě do zaměstnání.
Právě na tyto aktivity se bude snažit letošní osmý ročník navázat a tak po Opavě, Plzni a Ostravě obrátí festival znovu svou pozornost ke krajině Žižkova. Jeho záměrem je zde nejen vyvolávat diskusi o krajinářské architektuře a umění ve veřejném prostoru, ale také opět zasáhnout formou architektonických intervencí, uměleckých instalací a happeningů do života obyvatel a návštěvníků naší městské části.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK