OPEN CALL | Landscape festival

OPEN CALL 2019

Landscape festival je zaměřený na krajinu, město a veřejný prostor. Letos představí Ostravu v nových environmentálních souvislostech, přičemž hlavním tématem je znovuvyužití a redefinování významu několika lokalit na trase z historického centra do Dolní oblasti Vítkovice a nastínění jejich nových propojení. Zajímají nás krátkodobé intervence, tematické a performativní ztvárnění daného území, drobné doplnění urbanistické struktury, site-specific instalace, dočasná architektura i trvalejší krajinářské zásahy a humanizace daných lokalit.

 

Na začátku roku 2019 vyhlásil Landscape festival otevřenou výzvu pro projekty, které dočasně oživí konkrétní lokality v rámci připravovaného 7. ročníku. Otevřená výzva byla určena všem tvůrcům, kteří se pohybují na poli témat oživení veřejného prostoru, urbanismu, architektury, krajinářské architektury, umění a designu ve veřejném prostoru a krajině, environmentálnímu umění atd. Přihláška mohla být rovněž kolektivním dílem několika autorů. 

 

Dne 11. 3. 2019 se porota se sešla v následujícím složení:

 

Ing. arch. Pavel Řihák / Katedra architektury, Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava  (zastupoval omluvenou Doc. Ing. Martinu Peřinkovou, Ph.D.)

Doc. MgA. František Kowolowski / Fakulta umění OU

Ing. Daniel Matějka, Ph.D. / Zahradnická fakulta MENDELU

Mgr. Kateřina Šebestová / Statutární město Ostrava

JUDr. Lukáš Jansa / MO Moravská Ostrava a Přívoz

Mgr. Dan Merta / Galerie Jaroslava Fragnera

Ing. Jakub Hepp / Landscape festival

 

Porota posoudila 61 přihlášených projektů a pro dané lokality vybrala následující:

Lokalita č. 1: SOUTOK OSTRAVICE A LUČINY

Krasohled, MÓD architekti

Lokalita č. 2: ČERNÁ LOUKA

Černá louka, atelier38

Lokalita č. 3: PARK ZA DOMEM UMĚNÍ

Ani jeden návrh nenaplnil očekávání poroty.

Lokalita č. 4: AREÁL MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA

Záhon z Ostravy, Ing. Jan Waldhauser

Lokalita č. 5: RONDEL V SADECH DR. MILADY HORÁKOVÉ

Zapomenuté krematorium, ADEA projekt s.r.o. (Ing. arch. Marek Rynda, Adéla Balnerová, Ing. arch. Aleš Vojtasík)

Lokalita č. 6: PARK V ULICI NA ŽELEZÁRENSKÉ

Rozhledna, ADEA projekt s.r.o.

Lokalita č. 7: OKOLÍ JANTAROVÉ STEZKY

Ani jeden návrh nenaplnil očekávání poroty.

Projekty The people´s pilíř, Zahrada zahrad a Po černé přinesly podnětné myšlenky a jejich potenciální realizace v jiných lokalitách bude konzultována s pořadateli festivalu. Hodnocení návrhů bylo provedeno porotou na základě jejích znalostí a zkušeností, je tedy v tomto smyslu subjektivním názorem poroty. Svou účastí vyjádřili účastníci souhlas s tímto způsobem hodnocení.

KRASOHLED

MÓD architekti

Lokalita č. 1: SOUTOK OSTRAVICE A LUČINY

 

Nabízíme návštěvníkům instalaci, která jim umožní zastavit se při každodenním přesunu krajinou, umožní mu se zklidnit a zamyslet. Zároveň ukáže, že i na zanedbaných místech lze najít nové hodnoty a skryté souvislosti, které nabízí novou jedinečnou identitu města a jeho okolí.

ČERNÁ LOUKA

atelier38

Lokalita č. 2: ČERNÁ LOUKA

 

DOBYTČÍ TRH… UHLÍ… MOUR… VÝSTAVY… ZELEŇ, HÓÓÓDNĚ ZELENĚ

Tak jako architekt Christo a Jeanne-Claude zabalují domy do bílého plátna, aby poukázali na jejich podstatu, kterou bereme jako samozřejmost a již ji nevnímáme, tak zahalíme prostor zeleně Černé louky do síťoviny, Ostrava je totiž zelená...

ZÁHON Z OSTRAVY

Ing. Jan Waldhauser

Lokalita č. 4: AREÁL MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA

 

Propojit Ostravu v jednom záhonu? Ukázat ji jako jeden celek? Z každé části vzít kus z ní a potom ji stejně poskládat ve velkém vyvýšeném záhonu! To je Záhon z Ostravy.

ZAPOMENUTÉ KREMATORIUM

ADEA projekt s.r.o. 

Lokalita č. 5: RONDEL V SADECH DR. MILADY HORÁKOVÉ

 

Hlavní myšlenkou bylo připomenutí původního účelu místa a navrácení důstojnosti tomuto prostoru. Dnes již téměř nikdo neví, že se zde nacházel městský hřbitov a že se tak jednalo o místo posledního odpočinku. Dominantou hřbitova byla zároveň kubistická stavba krematoria architekta Vlastislava Hofmana, která se nacházela přímo uprostřed rondelu.

ROZHLEDNA

ADEA projekt s.r.o.

Lokalita č. 6: PARK V ULICI NA ŽELEZÁRENSKÉ

 

Inspirací pro náš návrh bylo samotné místo, odkud je krásný výhled na Dolní oblast Vítkovice. Rozhledna znázorňuje plamen, který byl neodmyslitelnou součástí průmyslové historie města. Organické křivky konstrukce kontrastují s ostrými hranami industriálního gigantu. Zároveň je konstrukce tvořena tak, aby se lidé mohli podílet na výrazu samotné stavby - můžou zde provlékat lanka, drátky, větvičky, věšet zde vzkazy nebo zámky.

THE PEOPLE´S PILÍŘ

Júlia Bobríková a Julie Horáčková

(spolupráce: Viacheslav Bezuschko, Pavla Korponaiová a Martina Šimková)

 

Instalace vzniká jako odpočinkový objekt na trase při řece, která neposkytuje téměř žádné příležitosti k posezení. Poukazuje na potenciál tohoto prostoru, který sahá daleko za tranzitní funkci, kterou plní dnes pro cyklisty. Pilíř se stává plochou kde je možné posadit se na pobytovou dřevěnou plochu. Vybízí návštěvníky, aby tento prostor osídlili jako hnízdo, případně si přinesli vlastní polštáře a deky a začali využívat naplno rekreační potenciál řeky, která protéká městem. Voda do města přináší život. Nyní je čas aby život z města vystoupil a přišel si sednout k vodě.

ZAHRADA ZAHRAD

Adam Lacina, Jana Zuntychová

 

Oku skrytá zahrada jako archetypální obraz, jako obraz zjevující se ve snech. Jde o jeden z nejstarších obrazů, zahrady Semiradiny, klášterní hortus conclusus, mystická stolová hora Kurupira, japonská rodži niwa, či Tajemná zahrada Jiřího Trnky. Bujný život schovaný za zdí, dva od sebe oddělené světy, místa vně a uvnitř, místa známá a místa nečekaná. Chceme utvořit skrytou zahradu, svět ukrytý v našem světě. Zahrada bude bujná, divoká, barevná a smyslová. Od našeho světa bude oddělena průsvitnou membránou, kterou bude pronikat její atmosféra, ale jen do určité míry. Člověk ji bude cítit, ale vždy si bude muset domýšlet.

Po ČERNÉ 

atelier38

 

Landscape festival propojuje historické centrum Ostravy, Dolní oblast Vítkovic a městskou část Mariánské Hory. Vzhledem k velikosti řešené lokality se nabízí spojit její jednotlivé elementy turistickým značením, a které jiné město než Ostrava by mohla mít černou turistickou trasu… PO ČERNÉ !!!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK