Doprovodný program | Landscape festival

Archiv

INDUSTRIÁLNÍ MĚSTSKÁ KRAJINA: výzvy a budoucnost MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

  9. – 10. 10. 2019

  Gong (malý sál), DOV, Ostrava

Výzvy spojené s přetvářením průmyslových měst: Jak vypadá průmyslové město budoucnosti, ve kterém se dá dobře žít? Jaké hnací síly je třeba využít pro změny průmyslové městské krajiny? Jaké jsou benefity krajinářských řešení s integrovaným a holistickým přístupem k městské krajině?

Více informací ke konferenci a možnost registrace najdete na webu http://urbanscapes2019.cz/.

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10Landscape festival - Doprovodný program - 11Landscape festival - Doprovodný program - 12Landscape festival - Doprovodný program - 13Landscape festival - Doprovodný program - 14Landscape festival - Doprovodný program - 15Landscape festival - Doprovodný program - 16Landscape festival - Doprovodný program - 17Landscape festival - Doprovodný program - 18Landscape festival - Doprovodný program - 19Landscape festival - Doprovodný program - 20
Enviro meetup v Cooltouru Debata na témata městského zahradničení z cyklu Enviro meetup poprvé v Ostravském Cooltouru.

  26. 9. 2019

  Cooltour

Počet obyvatel měst v České republice stále roste. To platí také o poptávce po kvalitních a zdravých potravinách s transparentním výrobním procesem.
Jak se k nim ale dostat? I když často slýcháme, že nabídka kvalitních potravin je dnes už široká, s požadavkem na transparentnost můžeme narazit - spolehlivé dokládání postupů a obsahu potravin prozatím vůbec není standardem.
Dostupnost snižuje také vyšší cena těchto potravin. Jak z toho ven? Řešením může být stále častěji skloňovaný pojem tzv. "Urban gardening" - tedy městské zahradničení.

I městské zahradničení může narazit na řadu překážek - nedostatek půdy, její znečištění či složité majetkoprávní vztahy. Některé přístupy se uvedené problémy snaží řešit technologickými vychytávkami, jež umožňují půdu z produkčního procesu takřka úplně vyloučit a zároveň pěstovat ve městě ve výrazně větších objemech (např. tzv. hydroponie). Nelze samozřejmě opomenout ani sociální rozměr, který zahradničení ve městě může mít.

Pojďme se na městské zahradničení podívat z různých úhlů pohledu. Pozvaní diskutující jsou lidé z praxe řešící jak produkční, tak i sociální rozměr a také nové technologické možnosti produkce potravin ve městech. Zapojíme rovněž vědecký pohled, kterým se podíváme na možná rizika městského zahradničení.

Nenechte si ujít první Enviro meetup v Ostravě pod záštitou Landscape festivalu a podpořený kulturním centrem Cooltour Ostrava. Pozvěte každého, koho téma zajímá, nebo k němu má co říct. Zaplňme celý sál, ať má diskuze náležitý náboj i kvalitu! A pokud nejste z Ostravy, můžete si meetup užít z pohodlí domova prostřednictvím on-line streamu. Již 26. 9. v 18. hodin!

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10
Krajina, město, veřejný prostor MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

  23. 9. 2019

  Ostrava

Mezinárodní seminář reagující na aktuální témata spojená s problematikou plánování městské krajiny i větších územních celků ovlivněných působením lidské činnosti. Podtématem je udržitelný rozvoj, o kterém budou hovořit jak lokální, tak i zahraniční vystupující z Islandu, Lichtenštejnska, Švédska a České republiky.

Seminář je pořádán v rámci Landscape festivalu Ostrava 2019 za finanční podpory fondu EHP a Norska. Registrace na seminář k dispozici na webu https://www.conbri.com/event/seminar-krajina-mesto-verejny-prostor. Akce je zdarma, ale registrace je nutná z důvodu omezené kapacity sálu. Tlumočení z angličtiny bude k dispozici.

Akce bude fotograficky dokumentovaná a fotografie z ní budou zveřejněny na sociální síti Facebook.

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10Landscape festival - Doprovodný program - 11Landscape festival - Doprovodný program - 12Landscape festival - Doprovodný program - 13Landscape festival - Doprovodný program - 14Landscape festival - Doprovodný program - 15Landscape festival - Doprovodný program - 16
Ostrava v jiných barvách Komentovaná procházka po trase Landscape festivalu s Martinem Strakošem (NPÚ)

  19. 7. 2019

  Ostrava

Komentovaná procházka po trase Landsape festivalu je určena nejen návštěvníkům festivalu Colours of Ostrava, kteří Ostravu neznají, ale i občanům města, kteří si chtějí poslechnout o historii utváření Ostravy jako urbanistického celku.
Začátek prohlídky je naplánován na Prokešově náměstí, před Novou radnicí v 11 hodin dopoledne. Zde začíná i trasa Landscape festivalu.

Ostravou nás provede pan Mgr. Martin Strakoš (NPÚ).

Prohlídka bude zakončena poblíž Karoliny/Trojhalí.

Událost je i na Facebooku. 

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4
Dobrodružství architektury v Ostravě MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ARCHITEKTURY

  8. – 12. 7. 2019

  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Stavební fakulta, Katedra architektury

Dobrodružství architektury v Ostravě

Mezinárodní letní škola architektury
8. - 12. července 2019

Téma pro rok 2019: MĚSTSKÁ DIVOČINA
 
Organizátor: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Stavební fakulta, Katedra architektury, LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA 2019
Lektoři: Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. a Tomáš Čech

Program letní školy je v roce 2019 zaměřen na různé aspekty divokosti ve městě. Letní škola se soustředí na (post)industriální Ostravu z různých perspektiv. Budeme zkoumat historii, současnost a transformaci Ostravy do udržitelné podoby města a regionu. Budeme se zajímat o změny v chování lidí a proměny krajiny a veřejného prostoru. Program letní školy bude obsahovat návštěvy zkoumaných míst a přednášky v terénu. Důležitou součástí budou skupinové a individuální architektonické hry zaměřené na alternativní metody zprostředkování poznání architektury a hledání architektonických řešení.
 

Více informací naleznete zde.

 
 
 
Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4
Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel KONFERENCE A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019

  20. 6. 2019, 10:00 až 18:00

  Svět techniky, Ostrava

Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně pořádá konferenci Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel a vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2019. Konference bude věnovaná zeleným střechám ve městech, příkladům jejich využití i nástrojům pro podporu jejich výstavby. Těšit se můžete na ukázky realizací od nás i ze zahraničí. 

Zelené střechy patří mezi tzv. přírodě blízká opatření využívající zelenou a modrou infrastrukturu. Svou nezastupitelnou roli mají především v hustě zastavěných územích měst, kde se nachází minimum zeleně. Chybějící zeleň dokážou vhodně nahradit. Vegetace zelené střechy mimo jiné zadržuje vodu, má tepelně izolační funkci, čímž se snižují náklady na chlazení budov a v omezené míře i na jejich vytápění, ukládá CO 2 a zachycuje škodlivé látky z ovzduší. Zeleň plní i estetickou funkci. Poskytováním tohoto širšího spektra přínosů se zelené střechy liší od opatření založených na šedé infrastruktuře, která mají povětšinou technickou povahu a plní pouze základní funkci. 


KONFERENCE JE URČENA PRO ZÁSTUPCE STÁTNÍ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY, PROJEKTANTY, STAVEBNÍ A ZAHRADNICKÉ FIRMY, DEVELOPERY.
Vložné: 1 450 Kč + 21 % DPH, členové SZÚZ a studenti 1050 Kč + 21 % DPH
Vložné zahrnuje účast na konferenci, tištěné materiály, oběd, 2 x coffeebreak.


Registrace na www.zelenestrechy.info do 31.5. 2019.
Počet míst je omezen.

Více informací naleznete na stránce organizace nebo facebooku události.

 

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2
Sdílené umění ve sdíleném prostoru DEBATA

  19. 6. 2019, 17:00

  Plato, Ostrava

Jakou roli dnes může sehrávat vizuální umění ve veřejném prostoru našich měst? 
Umíme nastavit vhodné parametry debaty mezi politickou reprezentací, odbornou veřejností a občany?
Prezentace různých přístupů architektů, umělců a kurátorů.
Naše pozvání do diskuze přijala i starostka městského obvodu Poruba Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. 
 
účastníci debaty: 
Irakli Eristavi/ architekt/Zero Zero
Marcel Fišer/ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu
Rostislav Koryčánek/šéfkurátor Moravské galerie v Brně
Petr Kratochvíl/Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Marek Pokorný/ředitel Plato Ostrava
Richard Vodička/designcité+
 
moderuje: Dan Merta/ředitel GJF
pořadatelé: Landscape festival Ostrava 2019 a PLATO
 
program:
17:00 prezentace
19:30 debata
 
Registrace do 18. 6. 2019.
Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3
Komentovaná projížďka po instalaci Kolos of Ostrava HAPPENING

  12. 6. 2019, 17:00

  začátek: Loděnice pod hradem

Jedná se o drobné intervence na několika místech podél cyklostezky, které reagují na krajinu v okolí řeky Ostravice. Start komentované prohlídky s autory 12. 6. v 17 h v Loděnici pod hradem, kola s sebou! :-)

Vernisáž výstavy Design + kilometry VERNISÁŽ

  11. 6. 2019, 18:00

  Nádraží Ostrava - střed

Venkovní výstava Design + kilometry představí několik staveb dopravní infrastruktury v Česku, na Slovensku a v Polsku a přiblíží proces jejich vzniku, od prvního návrhu po konečnou realizaci. Výstava nabídne zajímavý vhled do způsobu, jakým je uplatňován design v projektech velkého měřítka. Součástí expozice budou také ukázky prací dětí z ostravské ZUŠ J. Valčíka, které výtvarně zpracovaly protihlukovou stěnu noba digi. Tato bariéra je vyrobena z recyklovaných pneumatik a navržena tak, že poskytuje prostor k výtvarnému vyjádření, což si už několikrát vyzkoušely děti ze škol právě v místech, kde je tato stěna realizována.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý 11. června v 18:00. Součástí vernisáže bude i vyhlášení výsledků soutěže o tři vítězné dětské návrhy na protihlukovou stěnu, z nichž jeden se v brzké době objeví na skutečné realizaci v ostravském regionu. Hudební program zajistí děti ze souboru Porubští trubači ze ZUŠ J. Valčíka.

Čas: úterý 11. června v 18:00

Místo: instalace firmy mmcité+ před nádražím Ostrava-střed/Železničním muzeem moravskoslezským

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10Landscape festival - Doprovodný program - 11Landscape festival - Doprovodný program - 12Landscape festival - Doprovodný program - 13Landscape festival - Doprovodný program - 14Landscape festival - Doprovodný program - 15Landscape festival - Doprovodný program - 16Landscape festival - Doprovodný program - 17Landscape festival - Doprovodný program - 18Landscape festival - Doprovodný program - 19Landscape festival - Doprovodný program - 20
Vernisáž výstav Industriální topografie – architektura konverzí ČR a Artscape Norway VERNISÁŽ

  11. 6. 2019, 17:00

  Forum Nová Karolina

INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE

Výstava úspěšných proměn industriálních objektů pro nové využití, která byla připravena ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, vedeným Benjaminem Fragnerem.

ARTSCAPE NORWAY

Výstava představí umělecká díla a drobnou architekturu, které se staly součástí norské krajiny a veřejného prostoru. Kontinuální péče Norského království o kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím unikátních výtvarných a architektonických počinů je specifikem, který zkvalitňuje život místním komunitám a fascinuje zahraniční návštěvníky.

 

 

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8
Malování žáků ZUŠ na protihlukovou stěnu HAPPENING

  6. 6. 2019

  Nádraží Ostrava-střed

Žáci výtvarného oboru ZUŠ J. Valčíka v Ostravě-Porubě dostali originální omalovánky: protihlukovou stěnu noba digi. Právě vymýšlejí její výtvarné zpracování. Deset z jejich návrhů bude zdobit jak infopointy Landscape festivalu na několika místech v Ostravě, tak instalaci, kterou vytvořilo kreativní studio designcité+ pro značku mmcité+ a bude k vidění před nádražím Ostrava - střed / Železničním muzeem moravskoslezským. Děti budou své návrhy přenášet na skutečné protihlukové stěny in situ 6. června 2019. V úterý 11.6. vybere odborná komise z deseti realizovaných návrhů tři vítězné. Slavnostní představení vítězů proběhne tentýž den v rámci vernisáže venkovní výstavy Design + kilometry v 18:00. Jeden z vítězných návrhů se brzy objeví na skutečné realizaci v ostravském regionu. Děti si tedy v praxi vyzkouší, jaké to je ovlivňovat podobu veřejného prostoru, v němž žijí.

Datum malování: 6. června 2019

Místo malování: infopointy Landscape festivalu a instalace firmy mmcité+ před nádražím Ostrava - střed / Železničním muzeem moravskoslezským

Datum slavnostního vyhlášení tří vítězných návrhů: 11.6.2019, 18:00

Místo vyhlášení vítězných návrhů: venkovní výstava Design + kilometry před nádražím Ostrava - střed / Železničním muzeem moravskoslezským

ZAHÁJENÍ A KONCERT SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

  30. 5. 2019, 17:00

  Amfiteátr v sadech Dr. Milady Horákové, Ostrava

Zahájení sedmého ročníku Landscape festivalu se odehrálo v amfiteátru ukrytém za ostravským domem kultury v Sadech Dr. Milady Horákové. V programu nechyběly kapely PORTLESS, WWW neurobeatPSYCHONAUT! Začátek doprovodného programu byl naplánován na středu 29. 5. v 18 hodin (výstup na haldu Ema), kapely vystoupily ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 17 hodin. 

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7
Vyhlídka s EGOÉ na haldě Ema HAPPENING

  29. 5. 2019, 18:00

  Začátek: tank u Sýkorova mostu

V předvečer zahájení festivalu proběhla další vyhlídka Egoé, kdy Dan Golík vynesl na zádech na haldu Ema dvě židle Tina a stolek, aby si (nejen) Ostravané mohli lépe užívat skvělý výhled na neuvěřitelně zelené a zároveň pulsující město. Součástí byla i komentovaná prohlídka Studentská organizace vědeckých aktivit (SOVA), kteří účastníkům přiblížili vývoj a specika tohoto pozoruhodného místa.

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10Landscape festival - Doprovodný program - 11Landscape festival - Doprovodný program - 12Landscape festival - Doprovodný program - 13Landscape festival - Doprovodný program - 14Landscape festival - Doprovodný program - 15Landscape festival - Doprovodný program - 16
Workshop se Sami Rintalou STUDENTSKÝ WORKSHOP

  24. – 28.4. 2019

  Ostrava

Sedmý ročník Landscape festivalu vnese v letních měsících do veřejného prostoru Ostravy zhruba 30 site-specific instalací a intervencí mnoha předních architektů, krajinářských architektů a umělců. První z těchto instalací vzešla ze studentského design & build workshopu, který se konal koncem dubna pod vedením finského architekta SAMIHO RINTALY ve spolupráci s českými kolegy. 

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOP SE SAMI RINTALOU A IVANEM KROUPOU

Ve středu 24. dubna 2019 se v budově Ostravské univerzity konala přednáška architektů Samiho Rintaly a Ivana Kroupy kteří představili své inspirativní projekty. V následujících dnech (24.–28. dubna) se konal v Ostravě studentský design & build workshop, ze kterého vzešla první instalace letošního ročníku Landscape festivalu.

Studenti UMPRUM (Ateliér Architektury 2) a VŠB-TUO (Katedra architektury) pod vedením finského architekta Samiho Rintaly, architektů Ivana Kroupy a Jany Moravcové, krajinářské architektky Pavlíny Malíkové a akademického sochaře Jakuba Gajdy společně vytvořili site-specific instalaci, která na místě zůstane až do konce července 2019. 

ZAHRADA OBEHNANÁ ZDÍ

Torzo parku za Tieto Towers je v urbanismu města koncepčně neuchopeným prostorem. Atmosféru místa dotváří domy z různorodých epoch ostravské historie, neorganizovaná cestní síť a množství krásných vzrostlých stromů. „Vzhledem k relativně krátkému času jsme se rozhodli použít k přetvoření tohoto prostoru již hotových modulů,“ komentoval koncept Sami Rintala. Pracovní skupina využila pro vytvoření mystifikace stavební ohradní panely. Inspirací byla idea vytvoření ráje, tj. místa, kde nejsme rušeni okolím, okolní zástavbou, kde jsme přímo propojeni s oblohou a vesmírnými fenomény. „Slovo paradise znamená ve staré perštině zahrada obehnaná zdí. Jako hlavní element jsme tedy zvolili plné hliníkové plotové dílce, z nichž vzniká systém koridorů směřujících do centrálního prostoru. Jejich interiér nabízí návštěvníkům zajímavý zážitek zaměřený především na místo samotné,“ říká Rintala. Pohled shora nám pak ukazuje komplexitu zvolené formy. „Pavoučí linka ovládá a transformuje celý park,“ dodává architekt Ivan Kroupa.

Instalace v jednom bodě kříží stávající cestní síť, stává se bariérou. Poukazuje tak na důležitost propojení jednotlivých území Ostravy, jednu z hlavních myšlenek Landscape festivalu.

IVAN KROUPA O WORKSHOPU:

ve středu,

v urbanismu města koncepčně neuchopený prostor,

uchopený / využívaný bezdomoveckou komunitou

ve čtvrtek,

otevřené zadání, postupná studentská radikalizace,

jeden materiál, žádná spotřeba, recyklace, ...

v pátek,

pavoučí linka ovládá / transformuje park a systém

deme dovnitř, deme ven“ v různých rovinách vnímání,

mystifikace ze stavebních ohradních panelů

v sobotu,

vernisáž, monumentální živá hudba bezdomoveckého klávesisty

přechází v upřímné rapy „je to ráj, vy jste ráj, vypadněte, ...“

Landscape festival - Doprovodný program - 1Landscape festival - Doprovodný program - 2Landscape festival - Doprovodný program - 3Landscape festival - Doprovodný program - 4Landscape festival - Doprovodný program - 5Landscape festival - Doprovodný program - 6Landscape festival - Doprovodný program - 7Landscape festival - Doprovodný program - 8Landscape festival - Doprovodný program - 9Landscape festival - Doprovodný program - 10Landscape festival - Doprovodný program - 11Landscape festival - Doprovodný program - 12Landscape festival - Doprovodný program - 13Landscape festival - Doprovodný program - 14Landscape festival - Doprovodný program - 15Landscape festival - Doprovodný program - 16Landscape festival - Doprovodný program - 17Landscape festival - Doprovodný program - 18Landscape festival - Doprovodný program - 19Landscape festival - Doprovodný program - 20
Sami Rintala a Ivan Kroupa | Projekty PŘEDNÁŠKA

  24. 4. 2019, 17:00

  Ostravská univerzita, Českobratrská 16 budova B, místnost 214

Landscape festival a Ostravská univerzita vás zvou na přednášku renomovaných architektů, kteří přijedou do Ostravy přednášet o svém dosavadním díle a působení. Vstup na přednášku je zdarma. Více informací naleznete zde

Biografie Sami Rintaly zde.

IDENTITA OSTRAVY - PÁTEČNÍ PŘEDNÁŠKY MĚSTO - KRAJINA - VEŘEJNÝ PROSTOR

  22. 2. 2019, 17:30

  Refill, Ostrava

Série přednášek 21. 2. a 22. 2. 2019

Landscape festival v Ostravě startuje své působení mezioborovým setkáním několika univerzit. Z úst uznávaných akademiků i místních odborníků se dozvíte o rozvoji Ostravy i jejích současných výzvách. Zajímají vás výsledky současných analýz či potenciál města? Potom patříte mezi zvané. Krajina a veřejný prostor jsou vedle staveb neméně důležitou součástí města. Venkovní prostory mají velký potenciál. Jak jej můžeme využít? Lze považovat umění ve veřejném prostoru za prostředek pro rozvoj postindustriálního města? Zajímavé osobnosti ukáží různé přístupy k této problematice na příkladu města Ostravy.

Během obou přednáškových večerů budou z úst jeho pořadatelů prezentovány hlavní myšlenky Landscape festivalu. Dalšími tématy budou:

PÁTEK 22.2.od 17:30
○ Ekonomický a sociální vývoj Ostravy
/ Mgr. Alexandr Nováček a Mgr. Vojtěch Bosák

○ Tepelný stres a Dostupnost zeleně v Ostravě
/ Mgr. Tereza Aubrechtová

○ Umění ve veřejném prostoru na příkladu Košic
/ doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ph.D.

Akce je zdarma. Počet míst na akci je však omezen, je nutné se zaregistrovat. Pro účastníky víkendového workshopu je místo automaticky rezervováno.

Registrace na páteční termín 22. 2. 2019:
http://conbri.com/event/identita-ostravy-prednaskove-vecery-lfo-2019-1

Identita Ostravy - ČTVRTEČNÍ přednášky MĚSTO - KRAJINA - VEŘEJNÝ PROSTOR

  21. 2. 2019, 17:30

  Refill, Ostrava

Série přednášek 21. 2. a 22. 2. 2019

Landscape festival v Ostravě startuje své působení mezioborovým setkáním několika univerzit. Z úst uznávaných akademiků i místních odborníků se dozvíte o rozvoji Ostravy i jejích současných výzvách. Zajímají vás výsledky současných analýz či potenciál města? Potom patříte mezi zvané. Krajina a veřejný prostor jsou vedle staveb neméně důležitou součástí města. Venkovní prostory mají velký potenciál. Jak jej můžeme využít? Lze považovat umění ve veřejném prostoru za prostředek pro rozvoj postindustriálního města? Zajímavé osobnosti ukáží různé přístupy k této problematice na příkladu města Ostravy.

Během obou přednáškových večerů budou z úst jeho pořadatelů prezentovány hlavní myšlenky Landscape festivalu. Dalšími tématy budou:

ČTVRTEK 21.2.od 17:30
○ Urbanistické a architektonické souvislosti Ostravy
/ Mgr. Martin Strakoš

○ Bariéry centra Ostravy / Ing. arch. Pavel Řihák

○ Umění ve veřejném prostoru / MgA. Pavel Karous, Ph.D.

○ Revitalizace brownfields / Ing. Daniel Matějka, Ph.D

Registrace na čtvrteční termín 21.2.2019:
http://conbri.com/event/identita-ostravy-prednaskove-vecery-lfo-2019

PÁTEK 22.2.od 17:30
○ Ekonomický a sociální vývoj Ostravy
/ Mgr. Alexandr Nováček a Mgr. Vojtěch Bosák

○ Tepelný stres a Dostupnost zeleně v Ostravě
/ Mgr. Tereza Aubrechtová

○ Umění ve veřejném prostoru na příkladu Košic
/ doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ph.D.

Akce je zdarma. Počet míst na akci je však omezen, je nutné se zaregistrovat. Pro účastníky víkendového workshopu je místo automaticky rezervováno.

 

Studentský architektonický workshop MULTI-OBOROVÝ WORKSHOP

  21. 2. – 24. 2. 2019

  Provoz Hlubina, Ostrava

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK