ESTETIKA UDRŽITELNÉ ARCHITEKTURY

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Obchodní dům | Hlavní náměstí

MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020

  17. 6. – 28. 7. 2021

  KUPE - Vodárenská věž | Opava

NAHRAJ! 2

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Hlavní náměstí | pavilon Nahraj!

Výstava představuje na 30 projektů od předních českých studií, které se věnují akcím a experimentům a jako základní stavební prvek používají dřevo. Vystavený soubor umožňuje vnímat tento segmentarchitektury jako relevantní odpověď na diskuzi po selhání či neselhání moderny, jako intelektuálního měřítka kvality architektury ve dvacátém století a její odkaz pro současnost. I drobná punková architektonická intervence může obsahovat větší poselství než bankovní dům či kancelářský komplex.

VEŘEJNÝ PROSTOR CZ

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Husovo náměstí

Výstava Veřejný prostor CZ / Krajina města představuje vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989. Více než 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl a aktivit ve veřejném prostoru je interpretováno z hlediska jejich fyzické formy, sociálního obsahu i kulturního významu.

LANDSKATE

  11. 6. — 30. 9. 2021

  areál sportovišť | skatepark

Výstava se zabývá vztahem a interakcemi skateboardingu a městského veřejného prostoru. Prostřednictvím prezentace českých a zahraničních příkladů představí nejen typologii prvků a prostranství, ale také například současný stav v české metropoli, problematiku zapojení skateboardingu do strategického plánování měst i sociální aspekty s tím spojené.

IFLA EUROPE EXHIBITION Krajina – řeč společná / Landscape as a common ground

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Obchodní dům | Hlavní náměstí

Pro krajinu existuje mnoho definic, vždy je však vnímána jako větší celek. Společným jmenovatelem je její celistvost a spojitost. Výstava přináší přehled různorodých krajinářských intervencí, jež se snaží tyto bariéry překonat. Jsou tu revitalizace vodních struktur, obnova krajinné tkáně i vytváření funkčních propojení pro pěší a pro cyklisty. Představená díla se vyznačují kvalitní architekturou, jejíž krása pramení z funkčnosti a ekologické vyváženosti.

Výstava, kterou organizuje IFLA Europe, shromažďuje díla krajinářské architektury ze 24 členských evropských zemí.
Urszula Forczek-Brataniec
tajemnice IFLA Europe a iniciátorka výstavy

NORDIC SUSTAINABLE CITIES

  11. 6. — 30. 9. 2021

  Obchodní dům | Hlavní náměstí

Od samoty mezi staršími lidmi přes městské povodně až po znečištění ovzduší - města po celém světě čelí obrovským, ale podobným výzvám. Agenda OSN 2030 poskytuje rámec pro řešení mnoha z těchto výzev. Cíl udržitelného rozvoje 11 (SDG) konkrétně nastiňuje klíčovou roli, kterou hrají města a komunity. Na této výstavě najdete některá řešení, na kterých severští architekti a inženýři již pracují v oblasti zdraví, mobility, nízkouhlíkového hospodářství, oběhového hospodářství a odolnosti. Severské země jsou na cestě k udržitelnosti a doufáme, že vás inspirují, abyste se k nám připojili!

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.