VZPOMÍNKY NA JIHLAVU| Vladimír Sitta a Zdeněk Sendler debata

  Září

  Jihlava

VZPOMÍNKY NA JIHLAVU| Vladimír Sitta a Zdeněk Sendler | debata

Září

Jihlava

 

Bude upřesněno

ZRCADLO KRAJINY

  26. 8. od 10:30

  Fara u kostela sv. Václava, Branišov

2023 Landscape festival | Fara Branišov Open

Branišov, fara u kostela sv. Václava

sobota 26. srpna 2023 od 10:30

 

Malá komorní akce ve znamení okolní krajiny, landartu, vzpomínek na tvorbu Ivana Kafky a budoucnosti Jihlavy.

Program

10:30 Anika Chalupská, Jihlava budoucnosti, beseda

14:00 Olga Svobodová, Tělo v krajině, procházka

17:00 Martin Janíček, Voda – zrcadlo krajiny, zvuková performance

19:00 Autorské čtení Stanislava Hausvatera

 

 

Anika Chalupská, Jihlava budoucnosti, beseda

Bude Jihlava v roce 2040 ekonomickým tahounem regionu, bezpečným přístavem pro starší generaci nebo udržitelným regionálním centrem? A jaký to bude mít vliv na nás a na okolní obce? Pojďme se společně zamyslet nad třemi možnými scénáři vývoje města Jihlavy a diskutovat naše pohledy na budoucnost. Kdo má zájem se na debatu připravit, nechť si poslechne několik krátkých audiopříběhů z Jihlavy v roce 2040. https://storymaps.arcgis.com/stories/0b60a255fb9343e6a15c238aa28c9c2b. Anika chalupská je geografka a humanitní environmentalistka, specialistka na strategické městské plánování (JIhlava, Jablonec nad Nisou).

Martin Janíček

Voda – zrcadlo krajiny

Zvuková performance inspirovaná místní povahou a tvaroslovím krajiny Vysočiny.

Modifikace obrazu krajiny pomocí zvuku. Obec Branišov, jeden z pramenů Želivky. Místo, které autora fascinuje. Akce určená do prostředí krajiny, ideálně pramen nad obcí Branišov.

Vybavení: Pohyblivé zrcadlo, plošný reproduktor, zesilovač, hudební nástroj, nahrávky vody, bateriový zdroj. Práci se zrcadly se věnuje od r.2002. Martin Janíček je zvukový umělec, sochař a hudebník zkoumá akustické kvality různých materiálů a prostorů od roku 1990. Tvoří vlastní hudební nástroje, vytváří interaktivní zvukové objekty a instalace, radio art, řeší prostorové projekty, v poslední době sonifikacie architektury. Tvoří též vizualní partitury a další mezioborové výstupy ve spojitosti se zvukem. Systematicky pracuje na propojení zvuku, objektu a prostoru. Studoval na AVU Praha.

 

Olga Svobodová

Tělo v krajině

Procházka po místech v okolí Branišova s vedenými aktivitami zaměřenými na vnímání prostoru, ponoření se do okolní přírody, zpřítomnění prostřednictvím našich smyslů, hlubší uvědomění sebe sama a svých vnitřních prožitků v krajině. Návrat k tomu, co je nám vlastní… Budeme pracovat technikami tanečně-pohybové terapie, bioenergetiky a mindfulness. Přirozeným a zábavným způsobem rozšíříme naše vnímání a kreativní schopnosti. S sebou potřebujete jen pohodlné boty do proměnlivého terénu, oblečení neomezující v pohybu a chuť zkoušet a experimentovat. Vhodné i pro větší děti:) Olga Svobodová je tanečně pohybovou terapeutkou, koučkou a lektorkou seberozvojových a tanečních kurzů. Je členkou Asociace tanečně pohybové terapie ČR (TanTer), má výcvik instruktora jógy, PortDeBras a kurzy mindfulness a flamenco terapie. Vede tanečně-pohybové workshopy a kurzy intuitivního tance a stylů Body & Mind, účastní se pohybově-seberozvojových projektů (např. Infra-Ordinary Lab na letošním Pražském quadriennale).

 

Stanislav Hausvater

Stanislav Hausvater je básník a sedlák, žije na Vysočině nedaleko Havlíčkova Brodu. Většinu svého života prožil v obci Mírovka (před válkou Frýdnava); selskému stavení, v němž žije, se přezdívá Obrtlík. Od roku 2021 je správcem Reynkova petrkovského sídla.V témže roce mu v bibliofilské řadě Luboše Drtiny vyšla kniha Psáno vidlema. Hausvaterovy neučesané verše občas prozrazují drsnou „undergroundovou“ inspiraci – jejich autor koneckonců dodnes působí v kapele Krmná prasečí směs. Jeho pohled však spíš než nesmlouvavý vzdor provází sebeironický odstup.

Back and forth to the brook lamprey (click for the programme)

  6. 8. 2023 (10:00 - 17:25)

  meeting at 10:00 in OGV Komenského 10, Jihlava

 

Back and forth to the brook lamprey

We invite you to a Sunday wandering to one of the alleged springs of Želivka. First, in the presence of Chilean sound artist Rodrigo Paglieri, we will see an installation in the IGLOO gallery, where the opening part of his project Landscape - a radio map of Jihlava, in which he has sonically recorded a journey along the Douro River in Porto, where he lives. The second part of the project is taking place right now in the surroundings of the Jihlava River, connecting two geographically and culturally distant cities and basins. Then, with Rodrigo, equipped with a radio backpack containing an analog radio transmitter, FM antenna and microphone, we will head towards the parish in Branišov, where we will see several installations by Kosmo_nauta, Eva Jiřička, Jan Haubelt and Jan Bartos as part of the ongoing Landscape Festival, and around the photo documentation of Ivan Kafka's earthworks from the 70s and 80s.

Not far above the village Branišov there is a spring of the Hejnický and Kladinský brook in the Hajnice natural monument where the critically endangered brook lamprey was recently discovered. The brook lamprey is found exclusively in fresh running and clear waters with fine mudflats where the larvae are buried in fine sediment. Lampreys feed primarily on detritus, diatoms, algae and fine plant debris. They live in the north-western part of Europe. In the south, it extends into the rivers of the western part of the Apennine Peninsula. The Czech Republic lies at the limit of the European range of the Stream Lamprey, with only a few isolated (sub)populations in our river basins. Sunday afternoon with refreshments we will finish around the campfire.

- Sunday, 6.8. meeting at 10:00 in OGV Komenského 10 and a short tour of the exhibition Landscape- Radiomap of Jihlava with artist Rodrigo Paglieri

- 10:40 departure from the bus station to Větrný Jeníkov, walk through Strážník to Branišov (distance about 5 km)

- Estimated return to Jihlava: 15:56 by bus from Ústí, in Jihlava 17:25

Landscape festival - Accompanying programme - 1Landscape festival - Accompanying programme - 2Landscape festival - Accompanying programme - 3Landscape festival - Accompanying programme - 4Landscape festival - Accompanying programme - 5Landscape festival - Accompanying programme - 6Landscape festival - Accompanying programme - 7Landscape festival - Accompanying programme - 8Landscape festival - Accompanying programme - 9
OBRAZ VENKOVSKÉ KRAJINY debata

  22. 6. od 18:00

  Malovaný sál, Kavárna Muzeum, Masarykovo náměstí 55

OBRAZ VESNICKÉ KRAJINY | debata

22. 6. od 18:00

Malovaný sál Muzea Vysočiny

Masarykovo náměstí 55, Jihlava

 

Účastnící debaty: Jana Tichá, Pavla Melková, Lucie Poláčková, Dan Merta

 

Témata:

romantizace, idealizace a naivizace venkova, sídel i přírodní krajiny, proměna veřejných prostor, komercializace, kulturní dědictví

 

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Teoretička a kritička architektury, zabývá se moderní a současnou architektonickou tvorbou zejména ve vztahu k přírodě a krajině, další oblastí jejího zájmu jsou přesahy architektury a výtvarného umění. Šéfredaktorka nakladatelství Zlatý řez a autorka řady knižních publikací, překladatelka z angličtiny, jako editorka připravila několik tematických čítanek architektonické teorie. Pravidelně publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Od roku 2013 jako jeden ze tří nezávislých expertů Nadace Fundació Mies van der Rohe v Barceloně nominuje za Českou republiku stavby do soutěže Evropská cena za současnou architekturu / Mies van der Rohe Award. Pedagogicky působila od roku 2003 na UMPRUM, kde založila a vedla kurs Czech 20th Century Architecture, od roku 2015 na Ústavu teorie a dějin architektury ČVUT.

 

doc. Ing. arch. PAVLA MELKOVÁ, Ph.D.

Architekta a teoretička, která diplomovala v oboru památkové péče. Doktorské studium absolvovala v oboru urbanismus a územní plánování a obhájila doktorskou práci na téma Humanistická role architektury v současné společnosti. Absolvovala Fulbrightovo stipendium na GSAPP Columbia University New York pod vedením Kennetha Framptona. Je společníkem v atelieru MCA, založeném roku 1996 spolu s architektem Miroslavem Cikánem. Věnuje se také výtvarné tvorbě, teoretické, přednáškové a publikační činnosti či pořádání výstav. Přednáší na Fakultě architektury ČVUT, Stavební fakultě ČVUT, Dopravní fakultě ČVUT a na VŠUP. Spolupracuje na výzkumných úkolech na Fakultě architektury ČVUT. V roce 2012 založila Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kterou do roku 2017 také vedla.

Mgr. Lucie Poláčková, Ph.D.

Krajinářská architektka, v minulosti působila jako odborný asistent na Ústavu zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty MENDELU v Brně. V současné době pracuje na Magistrátu města Jihlavy v Útvaru městského architekta, kde se zabývá koncepcí veřejných prostranství, ale i přesahem a návazností města a volné krajiny. Je hlavní kurátorkou letošního ročníku Landscape festivalu.

Mgr. Dan Merta

Vystudoval dějiny umění a estetiku na Filosofické Univerzita Komenského v Bratislavě. Jako kurátor připravoval výstavy na Pražském hradě, v galerii Raiffeisen stavební spořitelny a spolukurátoroval turné Machat a Velíšek. V letech 1999 – 2008 byl tajemníkem Společnosti Jindřicha Chalupeckého (produkce a kurátorství ceny pro mladé české výtvarníky do 35 let). V letech 1996 – 2000 pracoval jako vedoucí odboru kultury MČ Praha 3 – Žižkov, kde spoluzakládal novodobou tradici kulturně společenských bakchanálií: žižkovský masopust a vinohradské vinobraní. Byl jedním z iniciátorů a zakladatelů Iniciativy za novou Prahu a Tady není developerovo (2011). Od roku 2001 do roku 2022 vedl Galerii Jaroslava Fragnera. Je zakladatelem a ředitelem Landscape festivalu.

VRSTVY JIHLAVY KOMENTOVANÁ CYKLOPROJÍŽĎKA PO LANDSCAPE FESTIVALU

  17. 6. od 14:00

  Jihlava

VRSTVY JIHLAVY – KOMENTOVANÁ CYKLOPROJÍŽĎKA PO LANDSCAPE FESTIVALU

17. 6. od 14:00

Jihlava

 

14:00–16:30

Začátek projížďky je na Masarykově náměstí – sraz u morového sloupu

 

17:00

Lodě(nice!)

Happening na suchu i na vodě v místě intervence Lodě(nice!)

Loděnice v areálu Českého Mlýna v Jihlavě

FARA BRANIŠOV OPEN

  10.–11. 6.

  Fara u kostela sv. Václava, Branišov

FARA BRANIŠOV OPEN

10.–11. 6.

Fara u kostela sv. Václava, Branišov

 

10. 6. od 14.00

14.00 Ivan Kafka – Vymezení, landartový happening

16.00 Debata „Kosmos Ivan Kafka“ – Ivan Kafka, Magdalena Juříková, Jiří Machalický

18.00 Vernisáž instalací a výstavy | Kosmo_nauty, Eva Jiřička, Jan Haubelt, Jan Bartoš

19.00 Aleš Kauer hudebně-básnické performance na motivy díla Sergeje Jesenina a Ivana Martina Jirouse

 

11. 6. od 11:00

Landartový workshop

 

14.00 Ivan Kafka – Vymezení, landartový happening

V rámci autorovy performance dne 10. června 2023 dojde k označení míst, kde Ivan Kafka, český průkopník site-specific instalací a konceptuálního umění, v rámci svého pobytu na faře Branišov realizoval tento soubor land artových instalací.

VERNISÁŽ VÝSTAVY Z GALERIE VEN! a dalších výstav bloku KRAJINOU KOMUNIT

  PÁTEK 1. ČERVNA. od 17:00

  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

VERNISÁŽ VÝSTAVY Z GALERIE VEN! a dalších výstav bloku KRAJINOU KOMUNIT

Rodrigo Paglieri: Radiomapa Jihlavy

Reinhold Zisser: Notgalerie,

Make friends, not art,

Jiří Příhoda: Intervence sochařský park Roštejn

PÁTEK 2. ČERVNA

od 15:00, ulice Jana Masaryka, trasa A

ZAHÁJENÍ FESTIVALU třídenní zahajovací akce festivalu, pro podrobnosti rozklikněte

  ČTVRTEK 1. ČERVNA (vernisáž od 17h.), PÁTEK 2. ČERVNA (hlavní zahájení, program od 14h ulice Jana Masaryka), SOBOTA 3. ČERVNA (program od 14h ulice Jana Masaryka, 13:30 přesun do Brtnice)

  Ulice Jana Masaryka

ČTVRTEK 1. ČERVNA

od 17:00, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY Z GALERIE VEN! a dalších výstav bloku KRAJINOU KOMUNIT

Rodrigo Paglieri: Radiomapa Jihlavy

Reinhold Zisser: Notgalerie,

Make friends, not art,

Jiří Příhoda: Intervence sochařský park Roštejn

 

PÁTEK 2. ČERVNA

od 15:00, ulice Jana Masaryka, trasa A

 

ZAHÁJENÍ FESTIVALU

14:00 módní přehlídka SUPŠ Helenín

15:00 debata o veřejném prostoru Jihlavy

16:00 koncert Academic Fools

16:00 vernisáž výstavy ZASTÁVKY UMĚNÍ (u kašny v dolní části Masarykova náměstí)

17:00 komentovaná procházka s autory site-specific instalací & výstav KRAJINOU KOMUNIT – trasa A

(sraz u kašny na dolní části Masarykova náměstí, zakončení v Oblastní galerii Vysočiny)

17:30 koncert Jazz Bandits

19:00 koncert TOOT Ensemble

 

SOBOTA 3. ČERVNA

od 10:00, ulice Jana Masaryka, trasa B, ulice Znojemská, Brtnice

 

10:00 KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA S AUTORY SITE-SPECIFIC INSTALACÍ – trasa B

sraz na ulici Jana Masaryka u kina Dukla

 

12:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY INDUSTRIÁNÍ SITUACE

Vila Palmovka, Areál společnosti MP Plastics, Znojemská 64

výstavu zahájí kurátor výstavy Benjamin Fragner / VCPD FA ČVUT

 

13:30 PŘESUN AUTOBUSEM z Vily Palmovka do Brtnice

 

14:00–22:00 LANDART BRTNICE

náměstí Svobody v Brtnici, Muzeum Josefa Hoffmanna

Petr Kvíčala, Aleš Hnízdil, Michal Sedlák, Hermann & Coufal, studenti BOKU Wien

 

14:00 komentovaná procházka s autory site-specific instalací, happeningy, performance

16:00 komentovaná prohlídka radnice města Brtnice s architektem Ladislavem Kubou

17:00 debata o ornamentu – Ondřej Chrobák, Petr Kvíčala, Dan Merta, Jakub Potůček, Richard Vodička

19:00 táborák s Janem Taborem

ŽIVÝ PROGRAM K VÝSTAVNÍMU BLOKU KRAJINOU KOMUNIT V OBLASTNÍ GALERII VYSOČINA

  1.6.–11. 6.

  Jihlava

ŽIVÝ PROGRAM K VÝSTAVNÍMU BLOKU KRAJINOU KOMUNIT V OBLASTNÍ GALERII VYSOČINA

1.6.–11. 6.

Jihlava

Více na: https://ogv.cz/

ODBORNÝ PROGRAM JIHLAVSKÉHO ARCHITEKTONICKÉHO MANUÁLU

  1.6.–11. 6.

  Jihlava

ODBORNÝ PROGRAM JIHLAVSKÉHO ARCHITEKTONICKÉHO MANUÁLU

1.6.–11. 6.

Jihlava

Více na: https://jam.jihlava.cz/

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.