17. 6. – 28. 7. 2021

… v situaci sice poznamenané demolicemi a chátráním industriálních objektů, pod tlakem bourání a uvolňování stavebních parcel, po letech už ale také s rozpoznanými hodnotami –

významu místa,

pozoruhodnosti tvaru,

smyslu příštího programu.

S architekturou konverzí, výsledkem i důsledkem hledání východiska, balancování mezi památkovou ochranou, autorskou intervencí, pragmatickou recyklací. Příležitost pro naplnění ambicí, uměleckého záměru i podnikatelského cíle. Také spontánní úsilí zachovat, co ještě lze. Odezva proměnlivé společenské atmosféry, vztahu k prostředí, obecnější tendence architektonické tvorby v konkrétním, mnohdy polemickém kontextu.

Výstava projektů realizovaných během pěti let (2015–2020) navazuje na předchozí akce uplynulého třicetiletí, od první Industriální architektura / nevyužité dědictví, přes 12 let poté, Industriální stopy, Co jsme si zbořili, až po výstavy architektury konverzí z let 2005 a 2014.

Součást projektu MK ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI II (DG16P02H001) Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa.

 

Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 1Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 2Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 3Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 4Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 5Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 6Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 7Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 8Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 9Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 10Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 11Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 12Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 13Landscape festival - MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE – INDUSTRIÁLNÍ SITUACE 1990–2005–2015–2020 - 14
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK